Ræve og hare

Polarræve og sneharen er udbredte i Grønland. Ræve og harer er ikke kvoterede i Grønland. Du må jage ræve og harer det meste af året, men de er fredet om sommeren for at beskytte dem i yngletiden

Polarræv 

Polarræven er udbredt i Grønland som der findes to racer af - blåræven og hvidræven.

For at kunne jage polarræve skal du have et gyldigt jagtbevis og have fast bopæl i Grønland.

Du må jage polarræv i perioden 16. september til 14. maj, begge dage inklusive.

Du må bruge haglgevær, salonriffler og almindelige riffler. Du må ikke bruge halv- eller helautomatiske våben.

Du må kun bruge redskaber, som er konstrueret for at dræbe øjeblikkeligt ved udløsning af det. Du skal opstille rævefalder og sørge for, at rovfugle ikke har fri adgang til lokkemaden.

Fangstredskaber må ikke være indstillet til brug i fredningstiden, som er fra 15. maj til 15. september, begge dage inklusive.

Du må ikke bruge motordrevne køretøjer som snescootere til rævejagt.

Du skal være opmærksom på, at din kommune kan have vedtaget en kommunal vedtægt specifikke lokale forhold eller fangstudstyr vedrørende jagt på polarræv.

Du skal også være opmærksom på, at Naalakkersuisut kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen og chefregionslægen ophæve gældende fredningstid i en kommune eller forvaltningsområde.

Polarræve er af og til inficeret af rabies (hundegalskab). Det kan ikke altid ses på rævene at de har sygdommen – ofte mister de bare deres naturlige skyhed overfor mennesker og kommer tættere på byer og bygder. 

Oftest er det din kat eller hund, der ved bid risikerer at blive smittet, og dine kæledyr kan herefter give smitten videre til dig ved bid. Hvis du er i tvivl kan du altid kontakte Veterinær- og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) her. 

Snehare 

Sneharen lever i Vest-, Nord- og Nordøstgrønland i fjeldet, i højlandet og i tundraområder. De er ikke så tit nær beboede områder. I Sydøstgrønland er der dog ikke sneharer grundet de meget skiftende vejrforhold om vinteren.

For at kunne jage snehare skal du have et gyldigt jagtbevis og have fast bopæl i Grønland.

Du må jage snehare i perioden 1. august til 30. april, begge dage inklusive.

Du må bruge haglgevær, salonriffler og almindelige riffler. Du må ikke bruge halv- eller helautomatiske våben.

Du må ikke bruge motordrevne køretøjer som snescootere til sneharejagt.

Du skal være opmærksom på, at der kan være kommunale vedtægter om lokale forhold eller fangstudstyr vedrørende jagt på snehare.