Moskusokse

Moskusokse er fredet i Grønland. Moskusoksejagt er i nogle regioner begrænset af kvoter, mens der i andre regioner ikke er kvoter

Du kan på www.naalakkersuisut.gl  læse om den årlige kvotefordeling fordelt på de enkelte regioner samt fangstperioderne, hvor du må jage moskusokse for deres kød, uld og horn.

Moskusoksejagt er inddelt i otte regioner i Grønland 

 • Inglefield Land
 • Kap Atholl
 • Sigguk
 • Naternaq
 • Sisimiut
 • Maniitsoq
 • Ivittuut
 • Ittoqqortoormiit


For at du kan jage moskusokser, skal du have

 • Et gyldigt jagtbevis
 • Moskusokselicens til den pågældende region
 • De påbudte fangstredskaber, som er angivet i bekendtgørelsen.

Dit gevær skal mindst være af kaliber 6,5 x 55, og dit gevær skal være indskudt og i god stand. Du må ikke anvende hel- eller halvautomatiske våben.

Hvis du bruger bue og pil, skal det være en Compound-bue med fast indstillede sigtemidler, med en trækvægt på mindst 28 kilogram. og fast pilespids med en vægt på mindst 34 gram.

Du skal medbringe alt kød fra den nedlagte moskusokse fra fangstpladsen.

Hvis du anskyder en moskusokse, har du pligt til at nedlægge den så hurtigt som muligt, og hvis du observerer en anskudt moskusokse, har du pligt til at aflive denne, og du skal rapportere forløbet til APNN eller jagt- og fiskeribetjenten.

Du må anvende køretøjer til transport af nedlagte dyr ad godkendte transportkorridorer, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen, men du må ikke anvende køretøjer til selve fangsten eller drivning af moskusokse. Du skal holde afstand til levende moskuskokse på mindst 500 meter, når du bruger køretøjer.

Du kan ansøge om tilladelse til drivjagt på moskusokser ved brug af snescooter, ATV eller helikopter med angivelse af deltagere, tidspunkt samt lokalitet for drivjagten. Din skriftlige ansøgning sendes til APNN.

Du må gerne benytte hundeslæde som transportmiddel i slædehundedistrikter.

Senest 14 dage efter jagtturens afslutning skal du have indberettet din fangst af moskusokser til kommunen på det særmeldingsskema, der er på bagsiden af din moskusokselicens. 

Senest den 15. oktober skal du indrapportere til APNN alle de moskusokser, som du har fanget eller anskudt, via årsskemaet i PINIARNEQ.

Du kan kun indhandle og sælge på ”brættet” i den pågældende jagtsæson og maksimalt tre dage efter, at jagtsæsonen slutter. Hvis der er særlige kommunale vedtægter om moskusoksejagt i din kommune, har du pligt til at sætte dig ind i disse, inden du taget på moskusoksejagt.