Erhvervsjagtbevis

Med dit erhvervsjagtbevis kan du ansøge om en jagtlicens hos din kommune. Jagtlicens giver dig ret til at fange kvoterede arter, som moskusokser, rensdyr, isbjørne, hvaler og laks

Erhvervsjagtbeviset giver dig også ret til at sælge helt eller delvis din fangst. Også fugle.

Det er kun dig, der må bruge dit jagtbevis. Du skal betale dit jagtbevis, før du tager på jagt. Du har pligt til at have det med dig sammen med en kvittering eller et dokument, som beviser, at du har betalt, hvis jagt- og fiskeribetjenten forlanger det.

Med beviset følger også en pligt til at indberette din fangst. Du kan hente årsskemaet til erhvervsjæger her  og du kan læse mere om det i jagthæfte Piniarneq. Jagtområder og -tider kan også ses på www.nunagis.gl

For at få et erhvervsjagtbevis skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være fyldt 12 år på ansøgningstidspunktet
 • Du skal have haft folkeregisteradresse i Grønland de sidste to år
 • Du skal have været fuld skattepligtig i Grønland de sidste to år
 • Som udgangspunkt skal mindst 50 procent af din samlede bruttoindkomst komme fra fangst, jagt eller fiskeri. Du kan i særlige tilfælde søge om dispensation fra denne regel, f.eks. hvis det er første år, du søger om et erhvervsjagtbevis. Indtægter fra betalingsjagt tæller med. Indtægter fra ansættelse ved forskningsprojekter og turisme samt honorarer fra borgerligt ombud og honorarer fra bestyrelsesarbejde i erhvervsfangerorganisationer/-foreninger tæller ikke med

Sociale institutioner, der som et led i deres socialpædagogisk arbejde anvender fangst og jagt som metode, kan også søge om erhvervsjagtbevis.

Bryder du jagtlovgivningen med vilje eller flere gange, risikerer du at miste dit jagtbevis. Desuden kan du risikere at miste dit jagtbevis, hvis du under en jagt handler groft uansvarligt eller forvolder skade på anden person.

Et erhvervsjagtbevis koster 200 kroner. Dit erhvervsjagtbevis er først gyldigt, når du har betalt girokortet.

Du kan ansøge om erhvervsjagtbevis, forny dit eksisterende erhvervsjagtbevis eller ændre dit erhvervsjagtbevis til et fritidsjagtbevis online via Fangstindberetning samt fornyelse og ansøgning om nyt erhvervsjagtbevis

Sådan gør du:

 • Indberet din fangst fra forrige sæson og forny dit erhvervsjagtbevis for den kommende sæson
 • Ansøg om nyt erhvervsjagtbevis, hvis dit jagtbevis er fra forrige jagtsæson eller tidligere

Du skal have et NemID, for at kunne benytte dig af selvbetjeningen. Du kan bruge det samme NemID, som du bruger til din netbank.

Du kan ikke søge dispensation fra betingelserne online. For at søge dispensation, skal du henvende dig til din bopælskommune.

For at kunne forny dit jagtbevis, skal du først indberette din fangst.

For at skifte fra erhvervsjagtbevis til fritidsjagtbevis, skal du:

 1. Indberette din fangst via Fangstindberetning samt fornyelse og ansøgning om nyt erhvervsjagtbevis. Vigtigt, du skal ikke anmode om en fornyelse af dit erhvervsjagtbevis
 2. Herefter skal du søge om et nyt fritidsjagtbevis via selvbetjeningsløsningen Fritidsjagtbevis Fangstindberetning samt fornyelse og ansøgning om nyt fritidsjagtbevis
Har du ikke et NemID, kan du udfylde et ansøgningsskema som du skal have stemplet og godkendt på dit lokale borgerservicecenter eller på bygdekontoret. Efter kommunen har kontrolleret dine oplysningerne sender de ansøgningen i høring hos den lokale fanger- og fiskerforening. 

Din ansøgning er sendt videre til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Ansøgningsskema til erhvervsjagtbevis

Ansøgningsskema til fritidsjagtbevis

Du kan også selv indberette din fangst og forny dit jagtbevis ved at sende det til jagtbeviser@nanoq.gl eller via fax til (+299) 34 53 40 eller med post til
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN), Postboks 269, 3900 Nuuk.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dit jagtbevis fornyet, hvis du ikke indsender årsskemaet og dermed indberetter din fangst. Dét du har fanget i perioden 1. oktober sidste år til 30. september i år, skal du indberette efter den 1. og senest den 15. oktober i år. Hent årsskemaet til erhvervsjægere

Har du ikke har betalt for et tidligere udstedt jagtbevis, skal denne betaling også foretages.

Opfylder du betingelserne, for at kunne få erhvervsjagtbeviset, får du tilsendt et girokort og informationshæftet Piniarneq. Husk at gemme din kvittering som bevis for, at du har betalt dit jagtbevis. Det er en god idé, at betale beviset gennem din netbank, så du altid kan udskrive en kvittering derfra.

Hvis du har betalt beviset på posthuset, og mister kvitteringen, er du nødt til at betale det én gang til, fordi du skal betale for servicen på posthuset.

Hele året

Du kan søge om et nyt erhvervsjagtbevis hele året. Du skal dog være opmærksom på, at:

 • Inden den 1. maj skal dit erhvervsjagtbevis være betalt, hvis du ønsker at deltage i sommerjagten på moskus og rensdyr, medmindre der er givet dispensation for dette krav
 • 1. oktober begynder fangståret, fra denne dag vil dit erhvervsjagtbevis være gældende
 • Inden 15. oktober skal du have indberettet din fangst. Når departementet har registreret din fangst, får du automatisk tilsendt et erhvervsjagtbevis for næste fangstår. Du kan ikke få dit jagtbevis fornyet, hvis du ikke har indberettet din fangst.

Såfremt du har fået afslag på din ansøgning på din fritidsjagtbevis, og mener, at afslaget er givet på et forkert grundlag, kan du klage, hvis du har nye informationer. 

Ønsker du at klage over et afslag, skal du gøre det inden udgangen af fangståret. Har du mulighed for at få en udtalelse fra din lokale afdeling af fisker- og fangerforeningen KNAPP om din sag, skal du sende den med i klagen. Klagen sender du til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Har Departementet yderligere spørgsmål, vil du blive kontaktet. Du får svar på din klage, når din sag er blevet behandlet.


Bemærk
Er du utilfreds med Departementets afgørelse, kan du forelægge din sag hos Ombudsmanden eller domstolene.