Betalingsjagt til turister

Alle personer, der ønsker at gå på jagt i Grønland, skal have et jagtbevis. Et af kravene for at få et jagtbevis er, at du har folkeregisteradresse i Grønland. Det vil sige, at du som turist ikke kan få et jagtbevis

Hvis du er turist og ønsker at gå på jagt i Grønland,  skal du benytte en godkendt betalingsjagtarrangør. Du kan læse mere på www.greenland.com

Arrangøren vil oplyse om betingelser angående:

 • Krav til jagtbevis i hjemlandet
 • Hvordan du kan indføre dine egne våben 

Desuden kan arrangøren oplyse om:

 • Jagt- og fredningsbestemmelser
 • Våbenloven
 • De enkelte jagtområder
 • Trofæpræparation
 • Sikkerhed

Betalingsjagt

Turister og lokale borgere kan komme på trofæjagt i Grønland ved at købe et trofæjagtsarrangement hos autoriserede betalingsjagtsarrangører. 

Der findes i dag omkring 40 autoriserede betalingsjagtarrangører. Aktiviteten foregår primært i Kangerlussuaq, Ivittuut, Naternaq, Nuuk, Ittoqqortoormiit og Qaanaaq  med trofæjagt på primært moskusokse og rensdyr. Foruden trofæjagt på rensdyr og moskusokse, kan arrangører af betalingsjagt tilbyde jagt på hare, ræv, fugle og sæl.

Betalingsjagtarrangementer udbydes i samarbejde med forskellige rejsebureauer eller af den enkelte trofæjagt­arrangør. Du kan eventuelt søge efter en trofæjagtsudbyder på Visit Greenlands hjemmeside www.greenland.com

For at du kan komme på jagt i Grønland, kræves der, at du:

 • Har sikret dig et godkendt trofæjagtsarrangement hos en autoriseret betalingsjagtarrangør
 • Kan forevise en gyldig våbentilladelse (eller jagtbevis) fra hjemlandet jf. § 13 stk. 1
 • Har erhvervet et certifikat (licens) til at nedlægge en moskusokse eller et rensdyr, og til hver en tid kan fremvise gyldigt licens til det dyr, der jages jf. § 13, stk. 2
 • Ved betalingsjagt med bue og pil skal du forevise dokumentation for bestået kursus i buejagt.

Indførsel af eget våben kan ansøges ved henvendelse til politiet i Grønland:

Politiet i Grønland
Imaneq 22, 3900 Nuuk
Tlf. (+ 299) 32 14 48
E-mail: politi@politi.gl

Autorisation som betalingsjagtarrangør

Du kan blive betalingsjagtarrangør i Grønland. Du skal:

 • Have fast bopæl samt folkeregisteradresse i Grønland
 • Have opfyldt betingelserne for lovligt at kunne drive næring i Grønland
 • Have jagtmæssig ekspertise
 • Kunne afvikle betalingsjagtarrangementer sikkerhedsmæssigt forsvarligt
 • Kunne dokumentere at være i stand til at arrangere betalingsjagt på det dyr og jagtmetode, tilladelsen vedrører.

Autorisation til at arrangere betalingsjagt på rensdyr og moskusokse kræver desuden, at du har bestået kursus for trofæjagt arrangører i Grønland, eller at du kan dokumentere tilsvarende kundskaber.

Såfremt at du som minimum opfylder ovenstående krav, kan du sende din ansøgning til:

Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Imaneq 1A, 7. sal
Postboks 269
3900 Nuuk
E-mail: APNN@nanoq.gl