Store hvaler

Store hvaler er fredet i Grønland, dog er de 4 hvalarter grønlandshval, finhval, sildepisker og pukkelhval, ikke fredet.
Du kan derfor jage disse store hvaler for deres kød, mattak, spæk og barder

Jagt på de fire store hvaler er begrænset af kvoter. Du kan læse mere om hvordan kvoterne bliver fordelt på Naalakkersuisut.gl her.   Her vil du også kunne læse om internationale aftaler, som Danmark på vegne af Grønland har ratificeret på hvalfangstområdet

Du kan hente kvoter- og fangststatus fra 2006 til 2017 her.

Betingelser

For at du kan jage én af de fire store hvaler, skal du have

  • Et gyldigt erhvervsjagtbevis
  • En licens/tilladelse til den art, du vil jage
  • En godkendt harpunkanon
  • Bruge de påbudte fangstredskaber

Du skal have deltaget i kursus om brugen af hvalgranater for at du kan købe og håndtere hvalgranater. Du skal altid have en ekstra harpun med hvalgranater klar.

Endvidere skal du som licensindehaver varsle i rimelig tid om fangstplan og dato til nærmeste jagt- og fiskeribetjent i området.

Du må jage finhval og pukkelhval hele året rundt, mens du kun må jage grønlandshvalen og sildepiskere fra 1. marts til 31. december.

Det er normalt kun voksne hvaler, du må jage. For finhvaler skal de være over 15,2 meter. Hvis en hunhval har en unge, må du ikke fange hverken hunhvalen eller ungen.

Fangstredskaber

For finhval og pukkelhval skal dit fartøj være på mindst 11 meter længde over alt, eller skal der være mindst to fartøjer på mindst 9,2 meter længde over alt per hval.

For grønlandshval skal der være tre fartøjer på mindst 11 meter længde over alt per hval, mens for sildepiskere skal dit fartøj være mellem 9,2 og 22 meter længde over alt.

Hvert fartøj skal have en harpunkanon og line- eller trawlspil med en trækkraft på minimum to tons for sildepiskere og minimum fem tons for de andre store hvaler, eller skal hvert fartøj have en kraftblok.

Din harpunkanon skal have en kaliber på mindst 50 milimeter med godkendte hvalgranater til store hvaler. Ved hver hvalfangst skal hvert fartøj have gjort klar en ekstra harpun med hvalgranat. Husk at du skal have gennemført kurset om brugen af hvalgranater. Derudover skal du have liner samt forløber og bøjer nok til at forhindre hvalen i at synke.

Særligt for sildepiskere, hvis fangsten har stor betydning for lokalsamfundet, kan der gives særskilt tilladelse til fællesjagt med rifler. Riflerne skal have en kaliber på mindst 7,62 (.30-06) og må ikke være halv- eller hel automatiske. Mindst fem joller skal deltage i fangsten, og der skal være udpeget en kaptajn, som er ansvarlig for at afrapportere fangsten til Kommunen. 

Udnyttelse

Du skal aflive en anskudt hval hurtigst muligt ved at skyde med hvalgranat enten i hovedregionen for finhval, pukkelhval og sildepiskere eller i brystregionen for grønlandshval. For sildepiskere kan du også bruge riffel til aflivning med en kaliber på mindst 7,62x63 (.30-06).

Du kan kun flænse dyret på et flænsested godkendt af din kommune.

Du har også pligt til at udnytte alle spiselige dele fra din fangst. Hvis du ikke kan bruge eller sælge hele fangsten, skal du give rester til den lokalbefolkning.

Rapportering

Du skal indberette din fangst til kommunen på et særmeldingsskema, som du får udleveret samtidig med din licens. Du kan kun sælge din fangst efter du har fået registreret din fangst hos din kommune.

Du har pligt til at aflevere en vævsprøve til det lokale servicecenter sammen med licens og særmeldingsskemaet. Vævsprøven bliver sendt videre til Grønlands Naturinstitut, Box 570, 3900 Nuuk, der bruger den til at overvåge hvalbestandene og deres trivsel.

Der kan være udformet kommunale vedtægter om, hvor der må foregå hvalfangst, og hvor der må foregå hvalsafari.

Hvis du observerer en strandet eller såret hval, skal du straks kontakte den nærmeste jagt- og fiskeribetjent og/eller afdelingschef Amalie Jessen, på telefon 55 33 42/ vagthavende 48 25 20, eller sende en mail til amalie@nanoq.gl. 

Her  kan du læse om hvordan du skal forholde dig til det.