Små hvaler

Når man taler om små hvaler i Grønland omfatter disse hvid- og narhvaler, som er kvoterede, og marsvin, grindehval, hvidskæving, hvidnæse samt spækhugger, som ikke er kvoterede

Du kan jage alle små hvaler for deres kød, mattak, og spæk, og narhvaltænder. Af små hvaler er hvid- og narhvaler kvoterede og derfor skal du have et erhvervsjagtbevis for at kunne jage dem. 

Vil du vide om du som fritidsfanger har lov til at fange en hvidhval eller narhval, skal du spørge din kommune på det lokale borgerservicecenter.

Du kan læse mere om hvordan kvoterne bliver fordelt på Naalakkersuisut.gl her. Her vil du også kunne læse om internationale aftaler som Grønland har ratificeret på småhvalsområdet.

Du kan hente kvoter- og fangststatus fra 2004/05 til 2017 her , og her kan du hente den foreløbige status for 2016.  Hvis du er i tvivl om kvoten er opbrugt eller ej, så henvend dig til din kommune.

For at du kan jage enten hvidhval eller narhval, skal du 

  • Have et gyldigt erhvervsjagtbevis eller fritidsjagtbevis 
  • Have folkeregisteradresse i den kommune, der udsteder licensen
  • Bruge de påbudte fangstredskaber.

Din kommune udsteder licens. Den giver adgang til fangst af én hval fra den bestand, licensen er udstedt for i det kvoteår, hvor licensen er udstedt. Du skal være opmærksom på, at din kommune kan have vedtaget en kommunal vedtægt med strengere regler end, hvad bekendtgørelsen har fastsat.

Fangstredskaber

Du skal så vidt muligt sikre dyret med harpun mod at synke forinden du afgiver det dræbende skud. Du må kun anvende riffler, hvor mindste lovlige kaliber er .30-06 (7,62 x 63 millimeter). 

Det er kun i forvaltningsområde Qaanaaq samt forvaltningsområderne i Østgrønland, hvor du kan anvende garn med helmaskestørrelse på mindst 380 millimeter. Andre steder i Grønland er det forbudt at anvende garn til hvid- og narhvalfangst.

I Nationalparken og for naturreservatet zone 2 i Melville bugten, må du kun bruge qajaq til fangsten.  

Du må ikke anvende fly, helikoptere samt enhver form for køretøjer. Når is- og vejrforhold nødvendiggør hurtig og ekstra ordinær indsats for at bjerge fangsten, kan du søge om anvendelse af snescootere og fartøjer med henblik på hjemtransport af fangstudbytte fra sassat til dit hjemsted. 

Dit fartøj skal være maksimum 14 meter længde over alt. Hvis dit fartøj opfylder længdestørrelsen og har et GR nummer, kan din faste besætning drive fangst på din vegne.

Du må ikke anvende moderskibe, det vil sige en skib, der anvendes som slæbebåde eller transportskibe. 

Du må ikke anvende enhver form for omringning, som fastlåsning helt eller delvis mod kysten eller mod iskanten.

Hvis du støder på hårdt sårede hvid- eller narhvaler, eller som er viklet i fiskegarn eller andre fiskeredskaber, kan du efter forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug aflive et hvid- eller narhval. Hvis et aflivning har været nødvendigt fordeles dyret til den lokale befolkning, såfremt dyret egner sig til føde. 

Knogler og tand tilhører Departementet for Fangst og skal sendes senest 14 dage efter aflivning til Postboks 269, 3900 Nuuk. Her kan du læse mere om hvordan du kan orientere Departementet.Sassat

Ved sassat forstås hvid- eller narhvaler, som er fastlåst i en våge i isen, hvor de ikke kan undslippe af sig selv. Hvis du har gyldigt jagtbevis enten fritidsjagtbevis eller erhvervsjagtbevis kan du deltage i sassat-fangsten.

Sassat skal være bekræftet af en lokal myndighed såsom den lokale jagt- og fiskeribetjent, politiet eller den lokale myndighed over for Departementet for Fiskeri, fangst og Landbrug, som derefter kan give tilladelse. Du må ikke begynde sassat-fangst før du har fået tilladelsen fra Departementet. 

Du skal fange så meget, som du med sikkerhed kan hjemtransportere fangsten med hundeslæde.

Du skal påbegynde flænsningen umiddelbart efter hvalen er halet op på land eller på is. Alle spiselige og andre brugbare dele hjemtages eller deponeres. Du skal sørge for, at flænseområdet er ryddet for ubrugelige rester. Du skal anmelde til den lokale jagt- og fiskeribetjent, at du benytter dig af køddepoter. 

Salg

Du må ikke sælge fangsten førend kommune- eller bygdekontoret har registreret fangsten ved stempling. Du skal altid kunne forevise en kopi af din stemplede licens. 

Du må ikke sælge hvid- og narhval hvis de er fanget som bifangst.

Det er kun dig, som har et erhvervsjagtbevis og en påstemplet licens, som kan sælge til:

  • Lokale brætter og andet løssalg
  • Direkte til virksomheder, institutioner og spisesteder
  • Indhandle eller sælge stødtand fra narhval eller tand fra hvidhval. En seddel med licensnummer skal være bundet med snor til hele narhvalstænder.

Du må ikke indhandle til et fartøj, men du kan indhandle til et godkendt landanlæg, hvis du har et erhvervsjagtbevis, og din påstemplede licens. 

Du må ikke købe eller sælge, indhandle eller modtage mattak, kød og tænder fra ulovligt nedlagte hvid- og narhvaler.Produkter af narhvaler såsom tænder eller stødtand må ikke sælges til udlandet og kan kun sælges indenfor Grønlands grænser. Dette skyldes CITES-reglerne. Se mere om CITES reglerne her. 

Rapportering

Du skal indberette din fangst  her  til kommunen på et særmeldingsskema, som du får udleveret samtidig med din licens.  Rapporteringspligten omfatter fangst, bifangst og anskydning. Sassat fangst er rapporteret af din lokale fisker- og fangerforening. Du skal huske at indberette fangsten også på PINIARNEQ årsskemaet.

I tilfældet af anskydninger skal du kontakte jagt- og fiskeribetjenten snarest muligt, efter det er sket.

Du kan blive forpligtet til at aflevere en vævsprøve bestående af et mindre stykke mattak, kød eller en del af en tand til det lokale servicecenter med oplysning om art, dato og lokalitet for fangsten. Vævsprøven bliver sendt videre til Grønlands Naturinstitut, Box 570, 3900 Nuuk, der bruger den til at overvåge hvalbestandene og deres trivsel.

Andre små hvaler

Du må jage marsvin, døgling, hvidskæving, grindhval samt spækhugger, hele året rundt. Selv om de ikke er kvoterede, skal du rapportere din fangst på årsskemaet. Deltagelse i fangst på en lille tandhval kræver erhvervelse af et gyldigt fritids- eller erhvervsjagtbevis.