Sæl

I Grønland forekommer der seks forskellige sælarter. Spættet sæl og gråsæl er fredet

Sæler er ikke kvoterede og du kan jage sæler hele året, for deres kød, skind og spæk. Dog er spættet sæl og gråsæl fredede, og dermed må du ikke udføre dele og produkter heraf fra Grønland. 

Du må ikke udføre levende sæler fra Grønland. 

Du kan søge til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug om tilladelse til at udføre hele eller dele af skind, der anvendes i eller til den grønlandske nationaldragt. Du kan hente vejledning ved import/eksport og udførsel af sælprodukter til EU-lande her.

Du skal have gyldigt jagtbevis eller gyldig tilladelse til betalingsjagt for at kunne jage sæler.

Hunner, der ammer og diende unger er fredede. Unger med lanugo hår (netsider, grønlandssæler og remmesæler) er fredet.

For at kunne jage sæler, kan du bruge riffel med kaliber på mindst .22 samt .17 HMR eller med glatløbet gevær, hvor mindste lovlige kaliber er 20. 

Du kan anvende sælgarn med en maskestørrelse på 280 millimeter. Du skal mærke sælgarnet med dit navn, og du skal tage garnet op efter fangst. Du må ikke anvende andre garntyper til sælfangst.

Du må ikke anvende fly, helikoptere og motordrevne køretøjer, herunder snescootere under jagt på sæler. Du kan dog anvende snescootere på havis og i tilladte transportkorridorer med henblik på transport af fangst med undtagelse af uuttoq-fangst og havis fangst om foråret.

Du skal bringe alt kød, spæk, skind og andre brugbare dele af den nedlagte sæl tilbage fra fangstpladsen eller skal du deponere dem. Inden fangstpladsen forlades, skal du bortskaffe rester.

Du skal indberette alle nedlagte sæler til Piniarneq ved brug af årsskemaet, i det omfang arterne fremgår af årsskemaet.

Fangst af sæler med radio- og satellitsendere er forbudt. I tilfælde af fangst af sæler med sender skal du rette henvendelse til Grønlands Naturinstitut, Boks 570, 3900 Nuuk. 

Du skal oplyse om fangststed og dato, hvorefter du får vejledning om overdragelse og forsendelse af sender til Grønlands Naturinstitut. Naturinstituttet betaler forsendelsesomkostningerne af satellitsenderne.

Fanger du en sæl med luffemærke skal du rette henvendelse til Grønlands Naturinstitut. Du skal oplyse om fangststed og dato, herefter får du yderligere instruks om, hvordan du skal forholde dig. Grønlands Naturinstitut betaler forsendelsesomkostningerne.

Du må ikke holde sæler i fangenskab.

Husk at kommunen ved en kommunal vedtægt kan have opstillet yderligere krav og bestemmelser for udøvelsen af sæljagten i visse områder inden for kommunen eller forvaltningsområde.