Isbjørn

Der er fire bestande af isbjørne i Grønland – Kane Basin, Baffin Bay, Davis Strædet og Østgrønland.
Isbjørne er som udgangspunkt fredet, der er dog fastsat kvoter for hver bestand

Der er sat en årlig kvote for fangst af isbjørne, der sker under hensyn til internationale aftaler, biologisk rådgivning, brugerviden samt høring af Fangstrådet. Du kan læse mere, om hvordan kvoterne bliver fordelt på Naalakkersuisut.gl her. Her vil du også kunne læse om internationale aftaler, som Grønland har lavet på isbjørneområdet. 

Vedrørende problembjørne, det vil sige dyr, der gentagne gange, til trods for bortjagning, vender tilbage til beboede områder, kan du her  hente særinstrukserne.

Du kan hente kvoter- og fangststatus fra 2006 til 2017 her

For at du kan jage isbjørn, skal du have

  • Et gyldigt erhvervsjagtbevis
  • En licens
  • En riffel, hvor mindste lovlige kaliber er 30.06 (7,62 millimeter). Anvendelse af hel- og halvautomatiske rifler er ikke tilladt.

Du må ikke anvende fly, helikoptere og motordrevne køretøjer, herunder snescootere, samt fartøjer over BRT/15 BT under jagt på isbjørne eller til befordring til og fra fangstområdet.

Du må ikke anvende gift, fælder, sakse, fodsnarer eller andre tekniske hjælpemidler til fastholdelse af isbjørn.

Du må jage hele året rundt.

Du skal dog være opmærksom på fredningsperioden for Vestgrønland, som er fra 1. juli til 31. august, begge dage inklusive. For Østgrønland er fredningsperioden 1. august til 30. september, begge dage inklusive.

Unger og hunner i følgeskab med en eller flere unger er totalfredet. En ung isbjørn er defineret som en isbjørn, der er i et afhængighedsforhold til moderen.

Du skal bringe alt kød, skind og andre brugbare dele tilbage fra fangstpladsen eller skal de deponeres. Inden du forlader fangstpladsen, skal du have så vidt muligt bortskaffet alle rester.

Du skal indberette alle isbjørnefangster til din kommune efter hver fangst på et særmeldingsskema, som du fik udleveret sammen med din licens, uanset om du skal sælge eller ej uden ophold.

Du skal melde, hvis du har anskudt en isbjørn. 

Husk at du også skal indberette din fangst på årsskemaet.

Ved fællesfangst er det den, der er udpeget som hovedfanger, der rapporterer fangsten med angivelse af samtlige fangstdeltageres navne og CPR-nr. Det er kun hovedfangeren, der rapporterer fangsten på sit årsskema.

Hvis du finder et mærke med nummer eller en radiosender, skal du aflevere den sammen med særmeldingsskemaet.

Du har pligt til at aflevere et stykke af tungespidsen samt en hjørnetand til det lokale servicecenter sammen med licensen og særmeldingsskemaet. Tungespids og hjørnetanden bliver sendt videre til Grønlands Naturinstitut, Box 570, 3900 Nuuk, der bruger dem til at overvåge isbjørnebestanden og deres trivsel.

Du må ikke sælge før din kommune- eller bygdekontoret har stemplet licensen og registreret fangsten.

Salg eller køb af dele fra den nedlagte isbjørn må ikke finde sted, før end indehaveren af licensen har påtegnet en kopi af licensen. Af kopien skal det fremgå, at fangsten er registreret af en kommunal myndighed. Ved videresalg eller indhandling af dele af isbjørn, skal kopi af den påtegnede og stemplede licens følge salget.

Du skal være opmærksom på, at der kan være udformet kommunale vedtægter om isbjørnefangst.