Hvalros

Hvalros er som udgangspunkt fredet, der er dog fastsat kvoter for hver delbestand. Hvalros på land eller landgangspladser er, uanset køn og alder, totalfredet

Der er tre bestande af hvalros i Grønland – Nordvestgrønland (Qaanaaq området), Vestgrønland og Østgrønland. 

Du må jage hvalros fra bestanden i Nordvestgrønland (Qaanaaq området), som omfatter områderne nord for 70° 30´N (nordvestspidsen af Hareøen lidt nord for Qeqertarsuaq). Her kan du jage i perioden fra 1. oktober til 30. juni, begge dage inklusive

Du kan jage fra den Vestgrønlandsk vinterbestand, som er afgrænset fra 66°N (Sydkanten af Søndre Strømfjords munding) til 70° 30´N (nordvestspidsen af Hareøen). Her kan du jage i perioden fra 1. marts til 30. april, begge dage inklusive

Du kan jage fra den Østgrønlandske bestand, Ittoqqortoormiit og Tasiilaq forvaltningsområder i perioden fra 1. oktober til 30. juni, begge dage inklusive.

Der er fastsat en årlig kvote for hver bestand, som tager udgangspunkt i de internationale aftaler, biologisk rådgivning, brugerviden samt høring af Fangstrådet. Du kan læse mere, om hvordan hvalroskvoterne bliver fordelt på Naalakkersuisut.gl her.

Her  kan du hente kvoter- og fangststatus fra 2006 til 2017.

Fangstbetingelser

For at kunne jage hvalros, skal du have

  • Et gyldigt erhvervsjagtbevis med folkeregisteradresse i den pågældende kommune
  • En licens udstedt af kommunen
  • En riffel, hvor mindste lovlige kaliber er 30.06 (7,62 millimeter). Anvendelse af hel- og halvautomatiske rifler er ikke tilladt

Licensen er personlig og du må ikke overdrage eller sælge den. Du må fange en hvalros per licens. Der kan være kommunale vedtægter, som giver ret til fangst af flere dyr per fangsttur. Hvis du er i tvivl om dette, så henvend dig til din kommune.

I Nationalparken og naturreservatet i Melville Bugten gælder der særlige bestemmelser om din fangstudøvelse i områderne. Du er forpligtet til at sætte dig ind i reglerne herom.

Fangstredskaber

Du må ikke anvende fly, helikoptere og motordrevne køretøjer, herunder snescootere, og fartøjer over 20 BRT/BT under jagt på hvalros eller til befordring til og fra fangstområdet.

Du skal sikre dyret med harpun mod, at den synker, før du afgiver det dræbende skud. Den anvendte harpun skal være tilknyttet 1 eller flere fangstblærer eller bøjer for at undgå fangsttab.

Unger og hunner i følgeskab med hunner og voksne hunner er totalfredet. En ung hvalros er defineret, som uanset størrelse, er i følgeskab med voksne hunner. Mens voksne hunner er defineret som en hun, hvor den synlige del af stødtænderne nedenfor overlæben er mere end 15 centimeter lange. Dette gælder ikke for Qaanaaq forvaltningsområde. 

Du skal bringe alt kød, skind og andre brugbare dele tilbage fra fangstpladsen eller skal du deponere dem. Inden du forlader fangstpladsen, skal du så vidt muligt have bortskaffet alle rester.

Rapportering

Du skal straks indberette alle hvalrosfangster til din kommune efter hver fangst på et særmeldingsskema, som du fik udleveret sammen med din licens, uanset om du skal sælge eller ej.

Du skal også indberette, hvis du har anskudt en hvalros.

Såfremt du måtte have nedlagt en hvalros som følge af nødværge, tilfalder alle dele af hvalrossen Grønlands Selvstyre. Du skal snarest muligt give besked til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug om dette.

Husk at du også skal indberette din fangst på årsskemaet.

Ved fællesfangst er det den, der er udpeget som hovedfanger, der rapporterer fangsten med afgivelse af samtlige fangstdeltageres navne og CPR-nr. Det er kun hovedfangeren, der rapporterer fangsten på sit årsskema.

Hvis du finder et mærke med nummer eller en radiosender, skal du aflevere den sammen med særmeldingsskemaet.

Salg

Du må ikke sælge før din kommune- eller bygdekontoret har stemplet licensen og registreret fangsten.

Salg eller køb fra den nedlagte hvalros må ikke finde sted, før end indehaveren af licensen har påtegnet en kopi af licensen. Af kopien skal det fremgå, at fangsten er registreret af en kommunal myndighed. 

Ved videresalg eller indhandling af kranium, tænder samt knogler fra hvalros skal kopi af den påtegnede og stemplede licens følge salget.

Husk at kommunen ved en kommunal vedtægt kan have opstillet yderligere krav og retningslinjer for udøvelsen af jagten.

Hvalros er på Washington-konventionen (CITES) oplistet på liste III. Du kan se mere om CITES reglerne her: CITES under Departementet for Natur