Fugle

Der findes fugle overalt i Grønland. Kun indlandsisen er ikke levested for fugle. Alle fuglearter er som udgangspunkt fredet. Dog kan du jage visse fugle inden for bestemte jagttider og områder

Der yngler omkring 60 fuglearter i Grønland. Halvdelen af ynglefuglene trækker væk fra Grønland om vinteren. 

Der er fem kvoterede fuglearter, polar lomvie, atlantisk lomvie, edderfugle, kongeedderfugl og ride. Der er 16 fuglearter, som du kan jage og som ikke er kvoterede. Du kan se listen under § 10 i bekendtgørelsen her. 

For at beskytte fuglene i yngle- og fældetiden må du generelt ikke jage fugle forår og sommer. Vær dog opmærksom på, at der forekommer regionale forskelle på jagttider.

Der er 40 fuglebeskyttelsesområder. Dette er  i henhold til § 13 i bekendtgørelsen, du kan hente listen her. Indenfor en afstand af 500 meter fra disse områder må du ikke gå i land eller færdes mellem 1. maj og 31. august.

Du kan se samtlige jagttider på fugle i Grønland her. Du kan hente oversigt over forvaltningsområderne her.

For at jage fugle skal du have et gyldigt erhvervs- eller fritidsjagtbevis. Du skal ligeledes have et jagtbevis for at indsamle æg.

Du må kun jage fugle med følgende våben og jagt redskaber:

  • Glatløbet haglgevær med en kaliber på maksimalt 12 og mindst 0.17
  • Pumpgun og halvautomat, såfremt den højest kan indeholde to patroner
  • Kajakpil eller fuglepil
  • I forvaltningsområderne Qaanaaq og Ittoqqortoormiit kan håndnet og ketchernet anvendes ved fangst af søkonger, samt traditionel ungefangst af mallemuk i henhold til § 10.

Du må ikke forfølge og jage på flyvende fugle fra båd i fart. Ligesom massedrivning af og jagt på fældende ænder og gæs er ikke tilladt. Endvidere er det ikke tilladt at jage fra luftfartøjer, motorkøretøjer og snescootere.

Har du fritidsjagtbevis må du højst skyde ti fugle per jagtdag og med erhvervsjagtbevis højst 40 af arterne edderfugl, kongeedderfugl. Af arterne polar lomvie og atlantisk lomvie må du højst skyde 3 fugle per jagtdag og med erhvervsjagtbevis højst 20 fugle. En jagtdag er det døgn, hvor du er på jagt. 

Du kan ikke opspare dagskvoter for dage, hvor du ikke har været på jagt, eller hvor du ikke har brugt hele dagskvoten. Ligeledes kan du ikke på forhånd opbruge efterfølgende dagskvoter. En dagskvote er personlig og kan ikke overdrages.

Du skal indberette alle nedlagte fugle, herunder også fugle fanget som bifangst ved fiskeri, årligt i det omfang arterne fremgår af årsskemaet i Piniarneq.

Hvis du fanger en fugl med ringe, mærker, radio- eller satellitsender, skal du sende disse til Grønlands Naturinstitut, Box 570, 3900 Nuuk, med oplysning om, hvor og hvornår fuglen er nedlagt.

Der kan være en særlig kommunal vedtægt om fuglejagt i din kommune. Kommunerne kan selv bestemme om, fritidsjægerne må sælge deres fangst på brættet. Du har pligt til at sætte dig ind i dette inden du tager på jagt. 

Du kan hente listen over navne på de fugle, som du kan finde i Grønland.