Fangst og jagt

I Grønland har man levet af fangst og jagt i generationer. I dag er fangst et vigtigt supplement til naturalieøkonomien. I det nyere tid har fiskeriet overtaget rollen som det vigtigste erhverv i Grønland, og moderne landbrug er blevet udviklet i Sydgrønland

Som erhvervs- eller fritidsfanger er du forpligtet til at sætte dig ind i reglerne omkring lovgivningen om fangstressourcerne. På disse sider, kan du læse mere om de enkelte beskrivelser af fangstdyrene opdelt i havpattedyr, landpattedyr og fugle.

Der er i dag omkring 2.030 personer, som lever af fangst og jagt, mens lidt over 3.750 har fritidsjagtbevis. Naturalieøkonomi er stadig en del af kulturen, hvor man ikke kun forbruger egne fangster, men også forærer en del af fangsten til familie og bekendte.

En del af fangsterne bruges også som hundefoder i hundeslædedistrikterne. De, der har erhvervsjagtbevis lever ikke udelukkende af fangst alene, men driver også fiskeri, for det meste jollefiskeri, afhængig af jagtsæson og årstid. 

Fangst og jagtafdelingen varetager de forvaltningsmæssige opgaver, som er relateret til fangsterhvervet i Grønland. Fangst- og jagtafdelingen har ansvaret for forvaltning af udnyttelse af de levende ressourcer, der knytter sig til såvel havpattedyr, landpattedyr og fugle.

Hovedmålsætningen er at sikre en hensigtsmæssig og biologisk forsvarlig udnyttelse af fangstressourcerne, hvor der lægges vægt på ressourcernes bevarelse og reproduktion, den rationelle og sæsonmæssigt bedste udnyttelse. 

Dette skal ske i overensstemmelse med sædvanlig biologisk rådgivning, økonomiske og beskæftigelsesmæssige hensyn indenfor fangsterhvervet og dertil knyttede erhverv, andre erhvervsmæssige interesser og på befolkningens rekreative behov. Herudover skal der i fangst- og jagtforhold lægges vægt på inddragelse af fanger- og brugerviden.

Har du spørgsmål angående fangstdyrene, kan du altid henvende dig til kommunen eller den lokale jagt- og fiskeribetjent. De kan besvare langt de fleste spørgsmål angående udnyttelse af vores levende ressourcer.