Finansieringspulje og ophugningsstøtte

Finansieringspuljen anvendes til at yde tilskud til løbende modernisering og kapacitetstilpasning af det kystnære fiskeri

Som erhvervsfisker i det kystnære fiskeri kan du søge om tilskud til modernisering af dit fiskefartøj og til nyskabende pilotprojekter, forsøgsfiskeri eller lignende, til gavn for udvikling og udnyttelse af fiskeriressourcer.

Du kan også søge om ophugning af dit fartøj, hvis dit fartøj er over 25 år gammel.

For at få dit ophugningstilskud skal du bl.a. opfylde følgende betingelser:

  • Dit fartøjet skal være optaget i skibsregistrets register over fiskefartøjer eller fartøjsfortegnelsen, og er registreret i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs register over fartøjer med tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri
  • Dit fartøj er over 5 BRT/8 BT men er under 75 BRT/120 BT
  • Dit fartøj er 25 år eller ældre

Tilskud beregnes på baggrund af fartøjets værdi. Vurdering af fartøj sker af en uvildig og af APNN godkendt vurderingsmand.

Ophugning skal ske fysisk i henhold til lovgivningen.

Ansøgningen sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Postboks 269, 3900 Nuuk eller apnn@nanoq.gl. Der er intet særskilt skema.  Nærmere herom ved henvendelse hos APNN, telefon 34 53 28

Du kan få hjælp til at skrive din ansøgning på dit kommunale servicecenter. Du kan også kontakte Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug for at få hjælp.

Har du uberettiget modtaget tilskud, kan Naalakkersuisut kræve at tilskud skal betales tilbage. Dette gælder ved afgivelse af urigtige oplysninger i ansøgningen. Det samme gælder ved modtagelse af tilskud i øvrigt har tilsidesat betingelserne og vilkårene for tilskuddet.

Klage

Har du fået afslag på en ansøgning om tilskud til ophugningstilskud, kan du klage hvis:

  • Du mener, afslaget er givet på et forkert grundlag

  • Du mener, der er kommet nye informationer, som vedrører din ansøgning

Du skal klage skriftligt senest 14 dage, efter du har fået afslag.
Klagen skal sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Husk at begrunde din klage.

Du får svar, når din klage er blevet behandlet.

Er du ikke tilfreds med Departementets afgørelse om din klage, kan du forelægge sagen for Ombudsmanden.