ESU-lån

ESU er økonomisk hjælp til fiskere, fangere og landbrugere, og kan bestå både af et erhvervsfremmelån og af et tilskud

Lånet er den del af ESU, som du skal betale tilbage med en rente på fire procent om året. Tilskuddet er den del af ESU, som du som udgangspunkt ikke skal betale tilbage. Du må ikke bruge dit ESU-lån til at betale gæld til det offentlige.

Du kan søge om ESU-lån og tilskud, hvis du er fisker, fanger eller landbruger og vil:

• Reparere dit fartøj, udskifte din motor, anskaffe sikkerhedsudstyr eller fiskeredskaber                                                                                                            

• Etablere, overtage et landbrug eller et fåreholdersted, have flere dyr eller mere materiel til driften

Ansøgningen sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Skemaet for lån til fartøjer kan du downloade her eller få på dit lokale servicecenter, i din kommune.  Der er en særskilt ansøgningsskema for landbrugerne. Du skal sende din ansøgning til konsulenttjenesten for landbrug og SPS.

Nå du søger, skal du dokumentere, at du kan leve af at være fisker, fanger eller landbruger. Erhvervskonsulenten i din kommune, eller Konsulenttjenesten for Landbrug kan lave en støtteskrivelse til dig.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge:

• Et budget for de næste tre år 

• Dine slutopgørelser fra skattestyrelsen for de seneste tre år Ansøg ESU-dk

Dokumentation for, med hjælp fra din bank, at du skal kunne betale dine afdrag som aftalt, og at du kan betale eget indskud. Indskuddet skal udgøre 10 procent af det beløb du søger om – for nystartede landbrugere er det fem procent. En samlet oversigt over dine andre lån                                                                                                                                                                                  

• Din fiskerilicens, hvis du er fisker 

• Du kan få hjælp til at udfylde din ansøgning på dit kommunale servicecenter. Du kan også kontakte Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug for at få hjælp.

• Når du får bevilliget et ESU-lån skal du skrive under på, at du vil afdrage lånet inden for en aftalt periode. Betaler du ikke tilbage inden for den aftalte periode, sker der følgende:

1. Du får et rykkerbrev                                                                                                                                                                                                         

2. Betaler du stadig ikke, sender ESU-administrationen sagen videre til inkassoafdelingen i skattestyrelsen, som står for at inddrive gæld                                      

3. Inkasso kan kræve, at du betaler hele din gæld på en gang, eller de kan holde dele af din indkomst tilbage som tvunget afdrag.

Der er specifikke krav, som du skal opfylde, afhængig af låne- og tilskudstype, som du kan få information om ved henvendelse til APNN.

Kan du ikke afdrage dit lån, kan du søge om en midlertidig pause i dine afdrag på op til to år. Det kan du få lov til hvis:

• Din manglende betalingsevne er midlertidig. Du kan for eksempel være syg og ikke kan arbejde i en periode

Ønsker du at sætte dine lån i bero, skal du sende en ansøgning til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Husk at sende budgetter og en forklaring på, hvorfor du ikke kan betale dine afdrag i en periode.

Inden for den to-årige periode kan du altid begynde at betale dine afdrag igen. De måneder, du ikke har betalt dine afdrag, bliver lagt til løbetiden for dine lån.