Erhvervsstøtte ESU


ESU er økonomisk hjælp til fiskere, fangere og landbrugere. Der er tre former for støtte
Du kan søge om tre typer af erhvervsstøtte afhængig af dit erhverv og din situation.

  • ESU-lån til fiskere, fangere og landmænd 
  • ESU-tilskud til fiskere, fangere og landmænd
  • Finansieringspujle til fiskeri heraf ophugningsstøtte