Strategisk miljøvurdering (SMV)

Den strategiske miljøvurdering (SMV) har til formål at analysere miljøproblemer og potentielle miljømæssige løsninger tidligt i den politiske beslutningsproces i forbindelse med større planlægning eller store projekter, og udarbejdes af myndighederne.

Konkret har den til hensigt at samle viden og synspunkter over relevante miljømæssige emner, som skal indgå i de politiske overvejelser i forbindelse med en overordnet lands- og regionalplanlægning, der blandt andet tager sigte på at undgå eller afbøde negative miljøkonsekvenser. Det handler blandt andet om, hvorvidt en bestemt aktivitet bør finde sted, og hvor den bør finde sted, således at man kan indbygge konkrete miljøhensyn i den politiske og administrative planlægning.

Begrebet 'miljø' omfatter fysisk miljø (flora, fauna, jord, geologi, vand, luft, klima, kulturarv, energi, ressourcer), sundhed (sygdom, uheld m.v.), befolkning (planlægning, bosætning, uddannelse, beskæftigelse, kriminalitet m.v.) samt økonomi (regionaløkonomi, nationaløkonomi m.v.)

Data fra SMV kan desuden udgøre et væsentligt databidrag til dele af VVM-undersøgelserne.

Det er Departementet for Natur og Miljø er ansvarlig for den strategiske miljøvurdering.

Hvis du vil vide mere om den strategiske miljøvurdering i forbindelse med aluminiumsprojektet, så klik ind på www.smv.gl, hvor du kan finde baggrundsmateriale, rapporter og høringssvar.