Standarder

I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen (VVM) anvendes en række internationale standarder og retningslinjer for gennemførelsen. Dette sker for at sikre, at undersøgelserne udføres så de dækker de emner, som skal og bør dækkes, og at der sker en helhedsvurdering.

I disse standarder er der også fastsat grænseværdier for en række påvirkninger. Nogle af standarderne er lovpligtige at følge for større projekter, blandt andet i lande, der anvender EU-lovgivning, og andre bliver anvendt så snart medlemmer af Verdensbanken (World Bank Group) deltager i projektet, hvis ikke den lokale lovgivning stiller højere krav. Dette for at sikre, at konsekvenserne af planlagte projekter er kendte på forhånd, og at man ved hvorledes disse konsekvenser skal behandles for at projektet belaster det omkringliggende miljø mindst muligt. Det er bygherrens ansvar at sørge for at undersøgelserne følger standarderne.

Der er fem, delvis overlappende standarder, der anvendes i aluminiumsprojektet. Heri gives der retningslinjer for, hvordan man skal gennemføre undersøgelser. Standarderne kan også angive vejledende grænseværdier, der kan anvendes, såfremt der ikke gælder strengere krav lokalt.

Anvendte standarder og retningslinier

1. Den Europæiske Unions 'Guideline for vurdering af indirekte og kumulative virkninger og virkningers indvirkning på hinanden'

Disse guidelines (retningslinier) er udviklet af EU for at sørge for, at der i projekter også undersøges de mulige indirekte konsekvenser. De anvendte guidelines er udviklet på baggrund af lovmæssige krav fra EU om at udføre omfattende VVM undersøgelser i forbindelse med anlægsprojekter. De afledte konsekvenser er oftest af en mere kompleks karakter end de direkte konsekvenser, og kan derfor også være sværere at gøre en aktiv indsats ved, og derfor er det vigtigt at få dem klarlagt på forhånd. Dette, selvfølgelig, for at kunne enten komme dem i forkøbet og helt undgå dem, eller være forberedt på dem fra start, og derfor behandle dem korrekt fra start. Disse guidelines er dermed en forlængelse af en vurdering af direkte virkninger på miljøet (VVM) og lovgivningen omkring dem, og er derfor med til at sikre et mere realistisk billede af konsekvenserne ved et givent projekt.

Se EUs VVM direktiv her

2. Det Finske miljøministeriums guideline for vurderinger af virkninger på miljøet i den arktiske region

Guidelines for VVM i Arktis er udviklet med henblik på at få klarlagt konsekvenser vedprojekter anlagt i de arktiske egne. Arktiske VVM guidelines tager derfor højde for specielle forhold såsom permafrost og den følsomme flora og fødekæde. Guidelines for VVM i den arktiske region er udarbejdet i samråd mellem 8 nordiske og arktiske regeringer via den Arktiske Miljøbeskyttelses Strategi, og er vedtaget af disse regeringer som garanti for kvaliteten af VVM undersøgelser udviklet i Arktis. Disse guidelines skal sikre, at der udarbejdes et mere realistisk billede af virkninger på miljøet i arktiske egne. Ydermere sikrer disse guidelines at lokalbefolkningen bliver involveret på forsvarlig vis. Lokalbefolkningen i Arktis adskiller sig fra andre lokalbefolkninger på flere punkter, og ved at inddrage deres viden omkring de lokale forhold sikres større bæredygtighed i projektet.

Se guidelines for VVM i det arktiske her

3. International Finance Corporation's samling af præstations standarder 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8

En samling af standarder og grænseværdier som sikrer et velfunderet beslutningsgrundlag inden for bl.a. det sociale, det miljømæssige, det sundhedsmæssige, anvendelse og inddragelse af landområder, biodiversitet og kulturel arv, for at nævne nogle. Ved at anvende disse standarder sikres et højt niveau af bæredygtighed for hele projektet og alle dets aspekter, interne såvel som eksterne.

Standarderne skal overholdes af og er udarbejdet for medlemmer og klienter af International Finance Corporation (IFC).

Se IFCs Performance Standards her

IFC er en del af Verdensbanken (World Bank Group), og en kapital, som bruges til at finansiere private, udviklingsfremmende projekter verden over.

4. World Bank Groups kildebog for miljøvurdering

World Bank Group (WBG) Sourcebook er en bog udarbejdet i forbindelse med et Verdensbank direktiv (EA 4.01, oktober 1991), som beskriver regler og retningslinjer for den miljømæssige vurderingsproces. WBGS er udviklet som en opslagsbog for den ansvarlige for udførelsen af VVM samt andre involverede i processen. Formålet er at identificere de muligheder der er miljømæssig forsvarligt og bæredygtige for et givent projekt samt at enhver miljømæssig konsekvens er belyst tidligt i projekt forløbet.

WBGs sourcebooks er desværre ikke tilgængelige gratis, men du kan læse mere om WBG her

Verdensbanken (World Bank Group - WBG) er ikke en bank i almindelig forståelse. WBG, hvorunder også Verdensbanken hører, er en organisation ejet af ca. 180 medlemsstater, derarbejder for at nedbringe fattigdom på globalt plan, og støtter uddannelse og udvikling verden over.

5. IFC og WBG miljø-, sundheds- og sikkerheds-guidelines for aluminiumsindustrien

Retningslinjer for hvorledes et aluminiumsværkprojekt afvikles under forsvarlige forhold. Her tages højde for industrispecifikke problematikker. Dette sikrer at der bliver handlet hensigtsmæssigt i forhold til de mulige miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige udfordringer som er specielle for et aluminiumsprojekt. Ved at anvende disse branchespecifikke guidelines får man et bredere billede af konsekvenser og eventuelle faldgruber for projektet. Områder og emner som måske ikke er inkluderet i generelle guidelines bliver oplyst, dette f.eks. angående de emissioner som er specifikke for aluminiumsværker.

Se IFC og WBG guidelines her

Uanset om standarderne og guidelines er lovpligtige, er det for ethvert projekt vigtigt at følge dem. Dette kan sikre et fornuftigt og balanceret projekt, der giver øget sikkerhed for lang levetid og godt økonomisk grundlag, og samtidig sikrer værtslandets interesser.