Proces

VVM-processen løber i 5 faser. Alle faser inddrager interessenter som en væsentlig del af VVM-processen.

Selve processen findes nærmere beskrevet i undersøgelsesprogrammet (Terms of Reference). Hver fase bygger mere viden på, således at der efter udarbejdelse af baselinestudier og en efterfølgende konsekvensvurdering kan ske en offentlig høring af et endeligt rapportudkast.

VVM proces

Som et led i VVM-processen for det konkrete aluminiumsprojekt har oplægget til undersøgelserne været i offentlig høring og blev præsenteret på borgermøder i Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk i januar 2009. Her kunne offentligheden komme med kommentarer og uddybende spørgsmål til projektet og undersøgelserne, samt foreslå eventuelle ændringer og tilføjelser. Oplægget var også i høring hos Grønlands Selvstyres relevante ressortmyndigheder, i kommunerne og interesseorganisationer. 

proces billede