Indirekte miljøpåvirkninger

En del af påvirkningerne fra et projekt som aluminiumsprojektet kommer ikke direkte fra selve aluminiumsværket eller de tilhørende vandkraftværker. Der kan være en række påvirkninger som følge af de sociale ændringer projektet medfører.

En udbygning af Maniitsoq vil påvirke trafik, forbrug og generel adfærd, som igen kan have en indflydelse på lokalområdets kultur, økonomi mm. For bedre at forstå projektets mulige indirekte påvirkninger – både positive og negative – undersøges udnyttelsen af naturressourcer, levevilkår og kulturel forandring. Befolkningens sundhed inddrages også som en del af disse undersøgelser.

For aluminiumsværkets emissioner vil der blive opstillet grænseværdier, som værket skal holde sig indenfor. Der eksisterer allerede en række internationale minimumskrav og grænseværdier. Er de lokale krav strengere vil de være gældende. Dette emne kan du blandt andet finde i afsnittet om de anvendte Standarder for VVM-undersøgelserne.