Fra vandkraft og transmissionslinje

Vandkraftværkerne til aluminiumsværket vil være placeret i områder med meget lav befolkningstæthed. De påvirkninger der skal undersøges, er derfor fokuseret på natur, kulturarv og dyreliv.

vandkraft

Vandkraftværker med dæmninger medvirker til en ændring i strømme, vandsammensætning og vandstand i reservoirsøerne samt de elve, hvorigennem vandet hidtil er løbet mod havet. Konkret undersøges rensdyr-, moskus- og ørredbestandene og deres vandrings- og formeringsmønstre sammen med den generelle biodiversitet i ferskvandsområderne ved reservoirsøerne. De rent fysiske ændringer i vandsammensætning og sedimentering er også en del af undersøgelserne.

Undersøgelserne er relevante for fangere og fiskere foruden fritidsjægere. Samfundets viden inddrages derfor som en del af undersøgelserne. Samtidig undersøges tilstedeværelsen af kulturminder i området gennem arkæologiske undersøgelser. Ved en forhøjelse af vandstanden i reservoirsøerne, må der forinden ske en udgravning af de vigtigste kulturminder, således at den historiske viden, som minderne kan bidrage med, ikke går tabt.

En række af de samme undersøgelser gør sig gældende for transmissionslinjerne, hvor den primære påvirkning vil være i anlægsfasen. Det er især påvirkning på rensdyr samt arkæologiske undersøgelser, der gennemføres for at undersøge transmissionslinjernes mulige påvirkning.