Borgermøder

Som et led i VVM-undersøgelsen skal offentligheden inddrages løbende i processen med henblik på at informere om undersøgelserne og processen og give borgerne mulighed for at stille spørgsmål og bidrage med synspunkter til arbejdet med VVM-undersøgelsen.

Borgermøder der har været afholdt omkring etablering af et aluminiumsværk har både været generelle informationsmøder omkring projektet, og konkret omhandlet igangværende miljøundersøgelser.

borgermøder

De første borgermøder blev afholdt i sammenhæng med at undersøgelsesplanen for baselinestudierne var blevet offentliggjort og var i offentlig høring. På borgermødet blev planen fremlagt, ligesom der efterfølgende var mulighed for at tale med de forskellige forskere, der arbejder med VVM-undersøgelserne. Dette både for at kunne give større indsigt i arbejdet, men også at forskerne får bidrag fra offentligheden til gennemførelsen af baselinestudierne.

De spørgsmål og samtaler, der har været med borgere har indgået i udarbejdelsen af den endelige undersøgelsesplan for baselinestudierne, og står skrevet i de såkaldte Terms of Reference.

Efter færdiggørelsen af baselinestudier hovedresultaterne af disse blev fremlagt og vist på en række plancher på borgermøder.

borgermøder 2

Efterfølgende borgermøder var planlagt, når den miljøkonsekvensvurdering er blevet udarbejdet. Den kan først laves efter baselinestudierne er afsluttet, og det tekniske design for projektet er helt afklaret. Når miljøkonsekvensvurderingen er gennemført vil et udkast til den samlede VVM-redegørelse komme i offentlig høring, og blive præsenteret på borgermøder. Først herefter afleveres VVM-redegørelsen til myndighedernes godkendelse.