Baselinestudier ToR

Baselinestudierne er de grundlæggende miljøstudier for miljøkonsekvensvurderingen. De skal laves, for at man efterfølgende kan vurdere projektets mulige påvirkninger. Det handler om at sikre sig viden om, hvordan forholdene er i dag, så man dernæst kan analysere de mulige konsekvenser af projektet.

Hvad der skal undersøges, og hvordan, er beskrevet i et undersøgelsesprogram for projektet. Den korrekte tekniske titel er Terms of Reference for the Environmental Impact Assessment for the Greenland Smelter Project (ToR). Det er, på dansk, et defineret sæt grundlæggende opgaver og undersøgelser, der skal udføres, for at en fyldestgørende VVM-undersøgelse kan laves. Som leder af dette arbejde har projektet ansat et internationalt konsulentbureau med global ekspertise inden for miljøvurderinger, ERM. En række af de konkrete undersøgelser udføres af blandt andet Grønlands Naturinstitut og Danmarks Miljø Undersøgelser, som gennem mange år har opbygget ekspertise i forbindelse med miljøundersøgelser i Grønland.

I forbindelse med baselinestudierne blev interessenterne inddraget ligesom i VVM-undersøgelsens andre fase, blandt andet igennem borgermøder foruden direkte møder med interessenter.

ToR indeholder en konkret oversigt over de feltundersøgelser og skrivebordsundersøgelser, der skal udføres, foruden en opsummering af de input og spørgsmål, der er kommet fra offentligheden.

Download engelsksproget udgave af ToR.