Klima & miljø

Naturen er blandt de vigtigste ressourcer vores samfund har – både i dag og i fremtiden. Det er også vedvarende naturressourcer, som er hjørnestenen i, når man taler om at etablere et aluminiumsværk i Grønland. Det er derfor vigtigt at sikre og undersøge, hvorledes etablering af storindustri kan påvirke miljø og klima.

Miljøundersøgelser

Når man sætter et erhvervsprojekt i gang herunder et stort byggeri, der kan påvirke samfund, miljø og natur, er der krav om, at der skal gennemføres miljøundersøgelser og miljøkonsekvensvurdering. Dermed kan man sikre et bæredygtigt projekt.

Hvad der skal undersøges og hvordan afhænger af projektet og de gældende regler. Miljøundersøgelserne skal sikre, at der eksisterer den nødvendige viden om en storindustris væsentligste positive og negative konsekvenser, inden myndighederne skal træffe endelig beslutning for eller imod at tillade projektet.


Metoder og processer

Det er vigtigt, at metoden som anvendes i miljøundersøgelserne er internationalt anerkendt, og at der er tale om en åben proces, hvor der løbende sker inddragelse af offentligheden.

Selvstyret gennemfører en strategisk miljøvurdering (SMV), som skal sikre, at der tages miljømæssige hensyn i den politiske beslutningsproces i forhold til hvilken type udvikling, man ønsker sig, og hvor.

I forbindelse med det konkrete projekt om etablering et aluminiumsværk, er projektet ansvarlig for at udarbejde en omfattende miljøkonsekvensvurdering (VVM). Den skal beskrive projektets påvirkning i detaljer, samt hvad der aktivt gøres for at begrænse de mulige negative påvirkninger. VVM-undersøgelsen skal efterfølgende godkendes af miljømyndighederne, der blandt andet kontrollerer, at undersøgelserne er udført i henhold til anerkendte standarder. Hver del af projektet skal undersøges, og der skal leveres en samlet redegørelse herom til Grønlands Selvstyre inden det kan godkendes endeligt.

Både VVM og SMV er baseret på internationale normer, hvor der også indgår lokale forhold.