Baggrund for placering af aluminiumsværk

I januar 2007 bad det siddende Landsstyremedlem for Erhverv & Arbejdsmarked Siverth K. Heilmann de daværende kommuner Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut, om at overveje, hvorvidt de ønskede at tiltrække det foreslåede aluminiumsprojekt. Alle tre kommuner erklærede sig interesserede, og fik herefter til opgave at udpege mulige lokaliteter for placering af det foreslåede aluminiumsværk.

Projektets krav og ønsker til en placering af et aluminiumsværk så således ud:

  • Et areal på ca. 140 hektar (0,8 x 1,5 km) relativt fladt land for selve bygningsområdet. Hertil en bufferzone på 200-300 hektar omkring værket.
  • Der skal kunne etableres en midlertidig arbejdslejr til op mod 2000 arbejdere i nærheden af den valgte placering.
  • Der skal være adgang til ferskvand.
  • Der skal kunne etableres en isfri dybvandshavn (minimums dybde på 16 meter og en minimumslængde på 300 meter).
  • En placering der giver en relativ kort vej eller færgeforbindelse til en by.

De tre kommuner leverede hver tre interessante og velovervejede områder som mulige lokaliteter. I Maniitsoq og Sisimiut blev kommunens egne forslag debatteret på borgermøder, og efterfølgende tilpasset på baggrund af de kommentarer, der var indkommet.

Kommunernes udvalgte lokaliteter blev derpå overdraget til Alcoa, som i løbet af foråret og sommeren 2007 undersøgte dem alle. Herefter blev antallet af muligheder indskrænket ud fra projekttekniske hensyn.

For at finde frem til projektets endelige forslag til lokalitet for et aluminiumsværk, blev der foretaget mere detaljerede undersøgelser af de resterende forslag. I udvælgelsen blev der lagt vægt på forhold såsom teknik, økonomi, logistik, placering af vandkraftværker, transmissionslinje samt hensyn til miljø. Samtidig gennemførte Grønlands Hjemmestyre strategisk miljøvurdering 2007 (SMV), som uafhængigt af de projekttekniske hensyn bidrog med miljømæssige hensyn og aspekter til den politiske stillingtagen til placering.

Der viste sig at være god overensstemmelse mellem den økonomisk/teknisk bedste placering, og en løsning som syntes både miljømæssigt og regionalpolitisk forsvarlig. Landstinget valgte på forårssamlingen 2008 i enighed at tiltræde projektets og Landsstyrets indstilling om at vælge Maniitsoq som placering.