Global efterspørgsel efter aluminium

Aluminium er genanvendeligt, og derfor er det vigtigt at udtjente produkter med aluminiumsindhold indsamles. Miljøgevinsten ved genbrug er stor, bl.a. fordi genbrugsaluminium (sekundær aluminium) kun kræver ca. 1/20 af den energimængde, der skal til at fremstille aluminium fra aluminiumsoxid (kaldet primæraluminium).

De tilgængelige mængder af genbrugsaluminium er dog langt fra nok til at tilfredsstille markedets efterspørgsel.

I perioden 2000 - 2009 var der således en gennemsnitlig årlig stigning i forbruget af primæraluminium på 3,8 %. Brancheanalytikere forventer (marts 2010) at tallet vil stige til 4,3 % pr. år i perioden 2010-2020.

Direkte sammenhæng med verdensøkonomien

Aluminium er, lige som stål, kobber og andre basismetaller et meget konjunkturfølsomt produkt. Da verdensøkonomien boomede i 2006-2008 var efterspørgslen på aluminium meget høj, og der opstod spekulation i fortsatte prisstigninger. Med verdensrecessionen i 2008-09 fulgte igen en pludselig og kraftig nedgang i efterspørgslen på aluminium. Da produktionen ikke kunne nedbringes lige så hurtigt, betød det, at markedet blev overmættet med metal, og lagrene steg voldsomt, mens aluminiumsprisen faldt kraftigt.

Dette medførte, at en stor del af branchen blev underskudsgivende, og en række værker lukkede midlertidigt eller permanent.

Den langsomme forbedring af verdensøkonomien i første halvdel af 2010 har igen medført øget efterspørgsel. Aluminiumsprisen er således steget til et niveau, hvor branchen er overskudsgivende.

Brancheanalytikere forventer, at produktionen af primæraluminium i 2010 vil overstige den hidtidige top fra 2007, og at der herefter vil være en jævn vækst i efterspørgslen. Der vil således i løbet af nogle år igen blive behov for anlæg af nye aluminiumsværker.

Væksten kommer på nye markeder

De højt udviklede lande som USA og Vesteuropa, har et højt aluminiumsforbrug, ca. 25-30 kg pr. indbygger pr. år. I brancheprognoserne forventes industrilandenes forbrug af primæraluminium ikke at vokse over det nuværende niveau. De kan således siges at have nået en "mætning", mens de mindst udviklede lande endnu ikke har grundlag for at efterspørge så meget aluminium.

Mange lande, der har påbegyndt en intensiv industrialisering - såsom Kina og Indien - har et kraftigt stigende forbrug af aluminium, og vil være af større og større betydning for den fremtidige udvikling i efterspørgslen.

Læs om den globale aluminiumsproduktion her.