Foreslået placering af aluminiumsværk

En beslutning om at placere et muligt aluminiumsværk på Maniitsoq-øen gjorde det muligt at sætte konkrete undersøgelser i gang om, hvorledes både projekt og lokale infrastrukturudbygninger skal gennemføres, samt undersøge sammenhængen mellem aluminiumsprojektet og lokalsamfundet.

Placering af aluminiumsværk

placering kort

Placering af et aluminiumsværk på Maniitsoq-øen vil give nær tilknytning til et eksisterende bysamfund. Ved denne placering skal der bygges en adgangsvej fra Maniitsoq by til værket. Vejens præcise forløb og udformning er endnu under overvejelse, men forventes at have en strækning på ca.11 km.

Aluminiumsværket vil ligge i en passende afstand fra byen, således at medarbejderne nemt og hurtigt kan komme til og fra arbejde, men uden at værket vil kunne mærkes i byen. Visuelt er by og industri adskilt af fjeld, foruden at aluminiumsværket har egen havn til modtagelse af råvarer og afskibning af færdige produkter samt anden tung transport.

Aluminiumsværk kort

Adgangsvejen til aluminiumsværket vil samtidig udgøre adgangsvej til den "nye bydel", som ligger på øens østside, nord for den nuværende by.

Vejen vil desuden åbne mulighed for etablering af nye erhvervsarealer i Ataa-bugten.

Den "nye bydel" vil ligge fysisk adskilt fra den eksisterende by på grund af topografien, men vil udgøre et naturligt forbindelsesled mellem aluminiumsværket og den eksisterende by.

Qeqqata Kommunia har igangsat en række initiativer for at inddrage borgernes egne visioner for den nye bydels udformning i den videre planlægning. Derudover arbejder Qeqqata Kommunia og Selvstyret sammen om at undersøge det samlede behov for infrastrukturudbygning og den mulige udbygning af Maniitsoq.