Aluminiumsindustri i Grønland

Tankerne om etablering af en aluminiumsindustri i Grønland er ikke nye – tilbage i 1970’erne overvejedes et projekt med en smelter i Sisimiut.

I 2006 tog et nyt projekt om etablering af et aluminiumsværk form. Projektet blev ikke realiseret på grund af den internationale finanskrise, der også satte aluminiumsmarkedet under pres. Parterne er dog enige om fortsat at søge projektet gennemført, når og hvis de overordnede konjunktur- og markedsforhold igen måtte gøre projektet attraktivt fra en investorsynsvinkel.

I tillæg til den oprindelige aftale er der åbnet for muligheden for at andre selskaber kan få mulighed for at udnytte vandkraftpotentialet fra de søer, der var reserveret til aluminiumsprojektet.

Der skal stadig udføres mange tekniske, økonomiske og samfundsmæssige undersøgelser, førend der kan tages endelig beslutning omkring et sådant projekt. På undersider til dette afsnit kan du læse om processerne der blev gennemført eller var planlagt for projektet, ligesom du finder rapporter og dokumenter, der er blevet udarbejdet.