Politiske mål

Det har i mange år været et mål at arbejde hen imod en mere selvbærende økonomi for Grønland. I fremtiden skal Grønland økonomisk stå på egne ben, og selv sikre samfundets velfærd og udvikling. I forhold til andre vestlige samfund har Grønland et stort uddannelsesmæssigt efterslæb, hvilket er en hæmsko for landets produktivitet og konkurrenceevne. Læs mere om initiativer her.

Grønland mister til stadighed arbejdspladser i de traditionelle erhverv og fiskeindustrien. Det er et ønske, at beskæftigelsen i den private sektor skal bidrage mere til samfundet i fremtiden, og dermed gøre offentlig service og forsyning til en mindre andel af den samlede økonomi. Der vil derfor være behov for at tilbyde nye, produktive arbejdspladser til vores egen befolkning.

Storindustri koblet til vandkraft kan tilbyde mange faste og varige arbejdspladser. Dette kan også indbefatte adgang til

  • nye uddannelses- og praktikmuligheder
  • bedre udnyttelse af allerede erhvervede uddannelser
  • gradvis ændring i erhvervsstrukturen, der også kan bidrage til at de effektive dele af de traditionelle erhverv styrkes.

Dette ikke sker af sig selv. Det kræver arbejde og indsats fra både politikere og erhverv, og det er vigtigt at der foretages grundige analyser af de mulige samfundsmæssige påvirkninger.

En fremtidig storindustri i Grønland skal tilpasse sig lokal kultur og sprog. Det vil være vigtigt for de fremtidige medarbejderes faglige udvikling at dygtiggøre sig i fremmedsprog, særligt engelsk, men dagligsproget skal på lang sigt være grønlandsk. Virksomheden og dens lokale samarbejdspartnere skal kunne tilbyde beskæftigelsesmuligheder til mennesker med vidt forskellige kvalifikationer og kompetencer.

Anlæg af storindustri i Grønland projektet er den fremtidige politiske stillingtagen til, hvorvidt Grønlands Selvstyre skal indgå i ejerskabet til et sådant projekt.

Det vil være en naturlig forudsætning for grønlandsk medejerskab, at projektet har klar udsigt til at blive en god investering – lige som dette er en forudsætning for enhver privat investor. En mulig offentlig investering skal dog også ses i relation til den generelle offentlige økonomi.