Samfund og økonomi

Realisering af en storindustri koblet til et vandkraftværk i Grønland vil få stor betydning for både samfund og økonomi. Vores vedvarende naturressource, vandkraft, vil kunne bruges til at skabe stabile arbejdspladser og eksport, og dermed blive et væsentligt bidrag til processen i retning mod en mere selvbærende økonomi.

For at det kan ske på den bedst mulige måde, med flest positive og færrest negative konsekvenser, er det nødvendigt at undersøge en lang række forhold omkring vores samfund og økonomi i forhold til et muligt projekt. Der kan være en række mulige gevinster, men sådanne gevinster ikke kommer af sig selv, og vil kræve en række tiltag og indsatser. Først og fremmest skal Grønlands egen arbejdsstyrke på sigt blive i stand til at varetage alle funktioner på for eksempel et aluminiumsværk, således at den grønlandske arbejdskraft kan flytte sig fra mindre produktive brancher, samt fra den offentlige sektor.

samfund og økonomi

På undervisningsområdet er der allerede langsigtede initiativer i gang, hvis succes er vigtig, ikke kun for etablering af storindustri som et aluminiumsværk, men i høj grad også for den generelle samfunds- og erhvervsudvikling i Grønland.

Det er vigtigt i så stort et projekt at undersøge de muligheder, som projektet kan give os, men også de risici og konsekvenser, der kan opleves som negative. Der er allerede igangsat og gennemført en række undersøgelser, særligt med henblik på samfundsøkonomi og arbejdsmarked. Næste skud på stammen bliver en undersøgelse af de mulige regionale konsekvenser og politiske handlemuligheder ved en større mobilisering af arbejdsstyrken og deres familier til væksterhverv og vækstbyer.