Tarsartuup Tasersua

Tarsartuup Tasersua ligger midtvejs mellem Nuuk og Maniitsoq i nord/sydgående retning og cirka 120 km øst for disse byer. Potentialets langt vigtigste vandkilde er afsmeltet is fra en bræ i søens østlige ende. Dette betyder, at vandet er fyldt med siltpartikler fra gletsjeren, og søen har i miljøundersøgelser vist sig at være uden fisk. Reservoiret består af et hovedmagasin (Tarsartuup Tasersua) og et mindre magasin mod syd, som en tunnel til et vandkraftværk kan løbe fra. Tunnelen vil være ca. 10 km lang tunnel og munde ud i et kraftværk boret/sprængt ind i fjeldet ved Anavik-bugten i Godthåbsfjorden.   

Øvrige anlægsarbejder vil inkludere op til seks dæmninger, hvoraf den højeste forventes at være på ca. 32 meter. Der vil være op til tre kanaler, hvor den længste vil være på ca. 720 meter, og op til tre tunneler hvor den længste vil være ca. 2 km.

Den vigtigste grund til, at Tarsartuup Tasersua skal hæves fra sit nuværende niveau, er reservoirets størrelse: Med en større og dybere sø sikres en kontinuerlig vandtilførsel til tunnelen om vinteren, og søens kapacitet vil kompensere for lavere indstrømning af regn og smeltevand i kolde og tørre år. Tunneller og kanaler bruges til at føre vandet fra en række mindre søer og oplande til Tarsartuup Tasersua, og dermed øge potentialets størrelse.

Tarsartuun Tasersuq kort

Reservoirets maksimale overfladeareal vil blive ca. 95 km2 med en maksimal variation i vandstanden på 20 meter.

Forventet kapacitet for Tarsartuup Tasersua: 175-200 MW. Tarsartuup Tasersua er dermed langt mindre end Tasersiaq, men svarer dog alligevel til Islands næststørste eksisterende vandkraftværk, Hrauneyjafoss, og er fire gange så stort som Grønlands nuværende største vandkraftværk, Buksefjordsværket.