Beregning af energipotentiale

For at kunne vurdere et vandkraftpotentiales størrelse skal man have kendskab til afstrømningen af vand fra de søer der samler smelte- og regnvand fra omkringliggende fjeld og indlandsis.

Asiaq – Grønlands Forundersøgelser – driver hydrologiske målestationer ved flere af de vigtigste vandkraftpotentialer i Grønland og måler blandt andet nedbør og vandstand. På baggrund af data fra målestationerne bliver det beregnet, hvor stor en mængde vand, der løber gennem søerne i løbet af et år.

  • Søens areal opmåles, og vanddybderne undersøges med ekkolod, så man kan beregne, hvor meget vand søen rummer. Samtidig ledes der efter et sted med så dybt vand som muligt til placering af indtaget til den tunnel, som vandet skal ledes til vandkraftværket igennem.
  • Mulighederne for at opdæmme søen (hæve den mulige vandstand) er en meget vigtig faktor for at øge søernes maksimale vandmængde, og dermed øge kapaciteten.

Energipotentialet

Dæmninger øger også vandets faldhøjde. Dermed opnås bedre energiudnyttelse af den mængde vand, der er i søen.

Ovenstående undersøgelser går forud for ethvert anlæg af vandkraftværker, og det er vigtigt at kende til de mulige udsving i nedbør og smeltevand fra år til år. Hvis vejret et år er koldt og fattigt på nedbør kan dette resultere i at et vandkraftværk må køre med nedsat effekt for ikke at tømme reservoirsøen for vand i løbet af vinteren. Man modvirker bedst denne risiko ved at sikre at reservoirsøerne har tilstrækkelig kapacitet til at tåle en længere periode med lav tilstrømning.

Et vandkraftværk trækker energien ud af vands bevægelse ved at lade det hurtigt strømmende vand drive en turbine rundt. Turbinen skaber elektricitet, som kan sendes over lange afstande til steder, hvor elektriciteten kan udnyttes. Mængden af produceret strøm reguleres ved at forøge eller formindske vand til turbinerne.

For at sikre at forudsigelserne om fremtidens vandmængder i vandkraftsøerne er så præcise som muligt, er det vigtigt at have data fra mange års målinger, når man beregner kraftpotentialet og planlægger anlægsarbejdet. De målinger der laves i dag kan således vise sig at være et vigtigt bidrag til beslutninger om vandkraftværk om 20 år. For enkelte søer, blandt andet Tasersiaq, har Asiaq hydrologiske data, der strækker sig helt tilbage til midten af 1970'erne.