Andre vandkraftpotentialer

I forbindelse med undersøgelser om etablering af aluminiumsværk blev fem forskellige vandkraftpotentialer mellem Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden) og Kangerlussuaq overvejet som mulige energikilder.

De tre mest lovende vandkraftpotentialer i henholdsvis Søndre Isortup Isua, Tarsartuup Tasersua og Tasersiaq blev vurderet mere indgående, med henblik på at sikre i alt 600-750 MW effekt. Baseret på ingeniørdata blev der udført skitseplanlægning for projektet, så som dæmninger, tunneler, kanaler, veje og transmissionslinjer. Den tilgængelige energi for hvert af de tre potentialer blev anslået på baggrund af hydrologiske undersøgelser og feltstudier.

Undersøgelserne vedrørende Søndre Isortup Isua blev indstillet forud for feltsæsonen 2008, idet de to øvrige lokaliteter tilsammen skønnedes at være nok til at levere den ønskede energi til aluminiumsværket. Endvidere er det historiske datamateriale for Søndre Isortup Isua af dårligere kvalitet end på de to andre lokaliteter. Dette gør antagelserne om potentialets størrelse mere usikker. Søndre Isortup Isua vanskelige geografi og afsides beliggenhed gør, at der selv uden dybere studier kunne konkluderes, at anlægsomkostningerne ville blive for høje.

Vandkraftundersøgelserne, der blev foretaget i 2008 og 2009, har derfor udelukkende koncentreret sig om de to lokaliteter Tarsartuup Tasersua og Tasersiaq, samt de mulige transmissionsveje fra vandkraftværkerne til Maniitsoq.