Samarbejdsaftale - IBA

Ifølge Råstofloven skal råstofselskaber, der ønsker at gennemføre aktiviteter, der påvirker grønlandske samfundsmæssige forhold væsentligt, udarbejde en Redegørelse for Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB-redegørelse). Redegørelsen skal godkendes af Naalakkersuisut. Dette gælder i forbindelse med ansøgninger om udnyttelsestilladelser til mineraler (mineprojekter) og efterforskningsboringer efter kulbrinter.

Råstofselskaber skal udarbejde VSB-redegørelserne efter Råstoflovens bestemmelser herom og efter Vejledning vedrørende mineralprojekter om processen og udarbejdelse af VSB-rapporten”.

Ifølge Råstofloven kan Naalakkersuisut fastsætte i hvilket omfang grønlandske virksomheder skal anvendes i forbindelse med eksempelvis et mineprojekt eller en

efterforskningsboring.

Uanset om råstofselskabet ønsker at etablere en mine eller udføre en efterforskningsboring skal råstofselskabet i VSB-redegørelserne redegøre for, i hvilket omfang grønlandske virksomheder er i stand til at udføre entrepriseopgaver og levere tjenesteydelser og varer til minen eller efterforskningsboringen.


Anvendelse af grønlandske virksomheder i råstofprojekter

På baggrund af VSB-redegørelserne fastsætter Naalakkersuisut, den/de berørte kommune(r) og råstofselskabet i samarbejdsaftaler (IBA’er) i hvilket omfang mineselskabet eller olieselskabet skal benytte sig af grønlandske virksomheder.

IBA’en er opdelt i to hoveddele:

1: IBA’ens almindelige del

I samarbejdsaftalens almindelige del kan der blandt andet være

 • Generelle bestemmelser om informationskrav i forbindelse med udbud
 • Informationskrav i forbindelse med indkøb af varer og tjeneste ydelser
 • Bestemmelser om samarbejde med grønlandske virksomheder.
2: Projektspecifikke og virksomhedsrelevante bilag til IBA’en

De projektspecifikke bilag til samarbejdsaftalen, som vedrører anvendelse af grønlandske virksomheder, udspecificerer som regel den almindelige dels mere generelle bestemmelser. De virksomhedsrelevante bilag vil derfor som oftest indeholde mere specifikke krav om eksempelvis:

 • %-sats for indkøb af varer og tjeneste hos grønlandske virksomheder
 • Størrelsen af kontrakterne skal så vidt muligt tilpasses grønlandske virksomheders formåen
 • Hvilke kontrakter, der kun vil blive udbudt til grønlandske virksomheder
 • Hvilke kontrakter, der vil blive udbudt til både grønlandske og udenlandske virksomheder
 • En minimumssats for indkøb af varer og tjenesteydelser fra grønlandske virksomheder i anlægs- og driftsfasen
 • Afholdelse af seminar for grønlandske virksomheder om udbudsprocedurer
 • Annoncering af udbud i grønlandske medier
 • Udbudsannoncering på dansk og grønlandsk
 • Anvendelse af grønlandsk arbejdskraft
 • Ansættelse af grønlandske lærlinge
 • Anvendelse af grønlandske vilkår i forbindelse med udbud og indgåelse af kontrakter
 • Involvering af grønlandske medarbejdere, virksomheder og lærlinge skal indgå i kriterierne for evalueringen af indkomne tilbud i forbindelse med afholdelse af udbud.

Aktive IBA’er med råstofselskaber

Tabellen nedenfor viser aktive samarbejdsaftaler med rettighedshaver på råstofområdet

Selskab
Projekt  Virksomhedsrelevante bestemmelser
og bilag 
Link til IBA 
Ruby Greenland A/S
Rubinminen v/ Appaluttoq Bestemmelse 10 & 11 og bilag 6, 7 & 8
IBA 2014/01
Ironbark A/S
Bly- og Zinkmine
v/ Citronen Fjord
Bestemmelse 13 og Bilag 7 & 8 
IBA 2016/01
Hudson Greenland A/S
Anorthositmine
v/ Najaat
Bestemmelse 11 og Bilag 6, 7 & 8
IBA 2015/01