Socioøkonomi

De socioøkonomisk forhold ved et erhvervsprojekt vedrører de sociale og økonomiske påvirkninger på det omkringliggende samfund. De socioøkonomiske aspekter er væsentlige at få belyst før et projekt sættes i gang, idet de negative påvirkninger ønskes fjernet eller reduceret og de positive påvirkninger ønskes forstærket mest muligt.

I en grønlandsk sammenhæng er der også vigtigt at projektet tilpasses de særlige grønlandske forhold herunder, hvordan grønlandske virksomheder og arbejdskraft bliver inddraget. 

Særligt for mineprojekter gælder, at mineselskabet udarbejder en VSB-redegørelse (vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed), som sammen med VVM-redegørelsen (vurdering af virkninger på miljøet) danner den baggrund for den offentlige høring. Mineselskabet, Grønlands Selvstyre og de relevante kommuner forhandler herefter en Impact Benefit Agreement (IBA). Dette kan du læse mere om under Samarbejdsaftale - IBA.