Almindelige ansøgninger

Standardvilkår for indgivelse af ansøgninger om tilladelser til udnyttelse af is og/eller vand i Grønland efter § 12, stk. 2, i lov om kommerciel udnyttelse af is og vand

 

Efter § 12, stk. 2, i Inatsisartutlov nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand (is- og vandloven) kan interesserede selskaber ansøge om meddelelse af tilladelser til udnyttelse af is og/eller vand i Grønland.

 

Disse standardvilkår finder alene anvendelse for ansøgninger, der indgives efter § 12, stk. 2, i is- og vandloven, og således ikke for ansøgninger vedrørende områder, ressourcer eller aftagningsområder omfattet af en udbudsrunde eller en åben dør-procedure eller på anden måde undtaget fra disse standardvilkår.

 

En tilladelse til udnyttelse af is og/eller vand i Grønland kan blive meddelt efter is- og vandlovens § 4 eller § 8 i overensstemmelse med de gældende standardvilkår derfor.

 

Hvis et selskab opfylder alle de fastsatte kvalifikationskrav, vil Naalakkersuisut træffe afgørelse om, hvorvidt en ansøger skal eller ikke skal meddeles en tilladelse til udnyttelse af is og/eller vand på baggrund af sin ansøgning derom.

 

Du kan læse mere om ansøgningsprocessen for en ansøgning om tilladelse til udnyttelse af is og/eller vand efter §12, stk. 2 her.

 

Du kan læse mere om standardvilkår for en udnyttelsestilladelse efter § 4 og §8 her: §4 og §8

 

En udnyttelsestilladelse efter §4 i Inatsisartutlov nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand indebærer, at rettighedshaveren selv forestår opsamlingen af vandet, hvorimod en udnyttelsestilladelse efter §8 indebærer, at rettighedshaver køber overskudsvand fra en offentlig forsyningsvirksomhed.

 

Du finder ansøgningsskemaet til §4 og §8 her: §4 og §8

 

Du kan desuden orientere dig i, hvad standarddokumenter ved en udnyttelsestilladelse indeholder her: Modeltilladelsen - Modelgodkendelsen - Bilag 2 og Erklæringen for fælles repræsentant og forpligtelser

 

Du kan se på dette kort, hvilke områder i Grønland der allerede er omfattet af en udnyttelsestilladelse. Koordinater til tilladelserne

Kortet samt koordinator er vejledende. Der tages forbehold for fejl og unøjagtigheder.

 

Der kan ikke modtages ansøgninger om tilladelser til udnyttelse af is og/eller vand i Grønland efter § 12, stk. 2, i lov om kommerciel udnyttelse af is og vand for så vidt angår de områder, der er udbudt i udbudsrunder eller ved åben-dør procedure. For yderligere oplysninger om disse områder se aktuelle, afsluttede og kommende udbud på udbudsportalen

Der tages generelt forbehold for fejl og unøjagtigheder.