Kommerciel udnyttelse af is og vand

Naalakkersuisut udgiver i 2017 en ny strategi for eksport af is og vand fra Grønlands store ferskvandsressourcer, hvor alene indlandsisen udgør ca. 10% af verdens samlede ferskvandsressource.

To af strategiens centrale anbefalinger er blandt andet en moderniseret afgiftsmodel, og at der udpeges aftapningssteder, der er oplagte både i forhold til indvinding og infrastruktur. Arbejdet med at udpege oplagte steder er allerede påbegyndt.