Handelsfremstød Tyskland og Frankrig 2020

Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi og Forskning har den glæde at invitere grønlandske virksomheder til at deltage i et handelsfremstød i Frankrig og Tyskland i dagene 20.-24. januar 2020.

I det nye år vil Naalakkersuisut stå i spidsen for et grønlandsk handelsfremstød til Frankrig og Tyskland. Formålet med fremstødet vil være at styrke eksisterende og etablere nye relationer mellem grønlandske og tysk/franske aktører, samt promovering af grønlandske produkter og Grønland som turistdestination. 

 

Temaer

Handelsfremstødets hovedtemaer vil være turisme og eksport af is & vand.

 

Tyskland & Frankrig

Tyskland og Frankrig har to af Europas stærkeste økonomier og en samlet befolkning på 145 mio. (Tyskland = 80,9 mio. Frankrig = 64.1 mio.). Der er således et stort potentiale for at grønlandske selskaber kan skabe netværk og etablere handel med tyske og franske aktører.

Tyskland er Grønlands næststørste turistmarked med en vækst på 30 % fra 2015 – 2018. Målt på hotelovernatninger blandt tyske gæster, viser tallene mere end en fordobling siden 2013.

Efter en flerårig stabil vækst af franske turister i Grønland, kan der for perioden 2015 til 2018 ses en betydelig stigning af fransk flypassagerer på 52%. Et resultat af at flere franske agenter nu har inkluderet Grønland som fast destination. 

 

Mads Pihl - Visit Greenland

                                                                             (Mads Pihl - Visit Greenland)

Tid & Sted

Handelsfremstødet bliver afholdt i januar 2020, i dagene 20.-24. januar. Derudover skal der beregnes rejsedage til og fra Tyskland/Frankrig.

Hvem kan deltage?

  • Grønlandske turistinteressenter som ønsker at skabe kontakt til den europæiske turismebranche, med henblik på networking og/eller indgåelse af konkrete aftaler igennem turismeevents i henholdsvis Berlin og Paris.
  • Grønlandske is/vand eksportvirksomheder som ønsker at skabe kontakt til tyske/franske is/vand aktører, eller som ønsker at etablere sig eller undersøge mulighederne for at etablere sig på det europæiske marked. Derudover vil en ny is og vand udbudsrunde blive lanceret i København den 17. januar.
  • Andre grønlandske virksomheder som ønsker støtte og opbakning til at etablere sig på det franske og tyske marked.