Indsamling og forskning i genetiske ressourcer

Virksomheder, forskningsinstitutioner og andre, der ønsker at indsamle og udnytte genetiske ressourcer i Grønland skal søge om adgang til dette samt indgå en udbyttedelingsaftale ved kommerciel udnyttelse.

Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed regulerer adgang til og fordeling af fordele med hensyn til udnyttelse af genetiske ressourcer. Loven er afgrænset til alene at omfatte genetiske ressourcer og lemper den tidligere grønlandske lovgivning fra 2006, som omfattede alle biologiske ressourcer.

Den grønlandske lovgivning bygger på principperne i Nagoya-protokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, der opstår fra deres udnyttelse. Formålet med den grønlandske lovgivning er da også at sikre, at en rimelig andel af udbyttet ved udnyttelsen af genetiske ressourcer tilfalder Grønland.

Adgang til genetiske ressourcer

Hovedprincippet i den grønlandske lovgivning er, at såfremt virksomheder/forskere med flere ønsker at udføre forskning i Grønlandske genetiske ressourcer, skal der søge om adgang til at indhente genetiske ressourcer og indgå en forudgående informeret samtykkeaftale (Prior Informed Consent).  

Der kan eventuelt være krav om andre tilladelser for eksempel vedrørende adgang til nationalparker og indsamling af planter. Du kan læse mere her. Det er til enhver tid ansøgers ansvar at sikre, at alle tilladelser med mere er indhentet, når der indsamles genetiske ressourcer i Grønland. 

Udnyttelse af genetiske ressourcer

Såfremt den indhentede ressource bliver genstand for kommerciel udnyttelse, skal forhold om udbyttedeling forhandles (Mutually Agreed Terms) med Grønlands Selvstyre.

Udnyttelse af genetiske ressourcer omfatter enhver indsamling, opbevaring, registrering, erhvervelse, overførsel og modtagelse. Derudover dækker udnyttelse over forskning og udvikling der foretages på basis af den indsamlede ressource. Patentering baseret på ressourcen er også omfattet af kravet om en aftale om udbyttedeling.

Udbyttedeling kan bestå af såvel monetære som ikke-monetære fordele og forhandles individuelt mellem Grønlands Selvstyre og ansøgeren. Udbyttedeling kan bestå af royalties, milepælsbetalinger, uddannelse, undervisning og lignende.

Bemærk at sagsbehandlingstid kan vare op til 3 måneder, hvorfor det anbefales at søge om adgang i god tid.

Såfremt du er i tvivl om de grønlandske regler om indsamling og udnyttelse af genetiske ressourcer kan du kontakte Departementet for Erhverv, Energi og Forskning.