Forbruger og Konkurrencestyrelsen

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen arbejder for velfungerende markeder, der bl.a. er kendetegnet ved en effektiv ressourceudnyttelse og et godt samspil mellem forbrugere og virksomheder.

Forbruger og Konkurrence Styrelsen 

forbrugerområdet håndhæver styrelsen landstingslov om markedsføring og mærkning og er sekretariat for Forbrugerklagenævnet, der behandler klager over køb af varer og tjenesteydelser. Styrelsen er også ansvarlig for www.atuisoq.gl der er portal for offentlig forbrugerinformation. 

konkurrenceområdet godkender styrelsen større fusioner, efterforsker og griber ind overfor overtrædelser af Konkurrenceloven, og vejleder virksomheder og myndigheder om konkurrencereglerne

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Boligklagenævnet, Det Sociale Ankenævn, Forbrugerklagenævnet, Konkurrencenævnet, Miljøbeskyttelsesklageudvalget og Naturklageudvalget

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen varetager Telestyrelsens og Radioforvaltningens opgaver.