Erhverv

Grønlands erhvervsliv er midt i en omstilling. Fra tidligere tiders mange jobs i fangst og fiskeri og i de selvstyreejede virksomheder til en fremtid, hvor mange jobs skal findes inden for den private sektor, i turismeerhvervet og i de landbaserede erhverv, samt på længere sigt med nye jobs i råstofsektoren. Også ældre- og omsorgssektorerne vil i fremtiden have et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft. 

Grønland har behov for øget erhvervsudvikling og -aktivitet. Et mere dynamisk erhvervsliv skaber bedre forhold for borgerne og genererer økonomisk aktivitet, der giver arbejdspladser og indtægter til samfundet.

Naalakkersuisut har derfor arbejdet intensivt på at modernisere og forbedre rammerne for at drive erhvervsvirksomhed i Grønland for at sikre fremtidig udvikling, vækst og velfærd. De områder, der bl.a. skal satses på, er turismen, eksport af is og vand, produktionsvirksomhed baseret på billig ren energi, genetiske ressourcer, øget eksport af sælskindsprodukter m.m.