Statslig garantiordning for SMV'er

Der er indført en statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån til ellers sunde SMV’er i de relevante brancher, der kan dække driftstab som følge af Covid-19.

Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet et driftstab på over 30 pct.


Hvordan


Læs og ansøg via Vækstfondens hjemmeside her.