Statslig garantiordning for større virksomheder

Der er indført en garantiordning for 70 pct. af bankernes udlån til store virksomheder (ikke SMV), der kan dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. som følge af Covid-19 udbruddet.

Garantiordningen indebærer at Vækstfonden kan kautionere for lån eller kredit i banken, som skal dække virksomhedernes omsætningstab som følge af spredningen af Covid-19.

Kautionen fungerer som sikkerhed for banken, og giver dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

Ansøgningsproceduren omfatter bl.a. at pengeinstituttet, leasingselskabet m.v. forinden indsendelse af ansøgningen skal have foretaget en kreditvurdering af virksomheden efter pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. almindelige regler herfor.


Hvordan


Læs og ansøg via Vækstfondens hjemmeside: Kaution til store virksomheder.