Mobilitetspakke

Omfang

Mobilitetspakken er målrettet borgere i Grønland og har til formål at gøre det billigere for herboende at rejse internt i eget land for på den måde at understøtte den aktivitetspakke, som skaber aktivitet i turisterhvervet.

Mobilitetspakken omfatter en ordning:

Rabat på rutetransport

  • Grønlandske ruteoperatører, som eksempelvis Arctic Umiaq Line, Disko Line, Maniitsoq Tour Boats, Nuuk Water Taxi og Air Greenland kan indgå administrationsaftale med Naalakkersuisut omkring tilskud til rutetransport.
  • Tilskuddet gør det muligt for den enkelte ruteoperatør at yde rabat på rutebilletter.  
  • Rabatten er en individuel procentvis prisreduktion for den enkelte ruteoperatør.
  • Ved brug af en agent (fx et rejsebureau), kan agenten ikke indgå administrationsaftale med Naalakkersuisut.

Ordningen i mobilitetspakken kan kombineres med ordninger i andre pakker.

Udbetalt støtte indberettes til Skattestyrelsen.

Retningslinjer

Retningslinjer vedr. mobilitetspakken pr. 27. juli 2020

Virksomheder

Mobilitetspakken kan benyttes af privatejede virksomheder og offentligt ejede virksomheder, så længe ydelserne ikke er subsidierede via en servicekontrakt, driftsaftale eller lign.

Ansøger, direktionen og bestyrelsen

Ansøger eller ledende personer i direktion eller bestyrelsen må ikke være dømt for grovere overtrædelse af skattelovgivningen eller for overtrædelse af bestemmelser om økonomisk kriminalitet i kriminallov for Grønland.

Periode

Aktivitetspakke for turisterhvervet indeholder en økonomisk tilskudsordning til de omfattede virksomheder i perioden 27. juli 2020 til 30. september 2020.

Der kan alene gives tilskud så længe, der er en ikke-disponeret bevilling til rådighed på finansloven.

Administration

Administration af ordningerne foretages af Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked. Landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og Landstingsloven om offentlighed i forvaltningen, gælder for sagsbehandlingen.

Der indgås individuelle administrationsaftaler med den enkelte rutetransportsvirksomhed.

Administrationsaftale

For at indgå administrationsaftale med Naalakkersuisut, skal ruteoperatøren rette henvendelse til Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på isiin@nanoq.glModelaftalen vedr. administrationsaftale vedrørende rabatordninger på befordring af rejsende i forbindelse med COVID-19 mellem Naalakkersuisut og XX