Hjælpepakke til arbejdstagere (lønkompensation til private virksomheder)

Omfang

Der er afsat 19 mio. kr. til kompensation til lønudgifter for de lønmodtagere i Grønland, som virksomheden vælger at hjemsende i stedet for at afskedige som følge af COVID-19 situationen.

Virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 25 ansatte kan med ordningen få lønkompensation ud fra følgende rammer:

  • Lønkompensationen er på 90 pct. de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 20.190 kr. pr. medarbejder pr. måned, hvis virksomheden vælger at hjemsende medarbejderen i stedet for at afskedige dem.
  • Virksomheden kan højest få lønkompensation i til og med d. 30. september 2020. Lønkompensationen ophører såfremt arbejdsgiveren genaktiverer medarbejderen.

Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation for, skal starte med at afholde ferie og/eller afspadsere i fem dage. For hver ny 30 dages periode/måned skal kompensationsperioden påbegyndes med afholdelse af fem dages ferie eller afspadsering. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering m.v. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn.Der kan alene gives støtte så længe, der er en ikke-disponeret bevilling til rådighed på finansloven.

Retningslinjer

Retningslinjer vedr arbejdsmarkedspakke pr. 30. september 2020

Virksomheder

Alene private virksomheder er omfattet af ordningen. Offentlige myndigheder, nettostyrede virksomheder, og selskaber helt eller delvist ejet af det offentlige er ikke ansøgningsberettiget.

Periode

Lønkompensation til private virksomheder gælder i perioden 19. marts 2020 til 30. september 2020, begge dage inklusive. Kompensationer opgøres i forbindelse med de almindelige 14 dages- og månedslønsperioder.

Der kan alene gives tilskud så længe, der er en ikke-disponeret bevilling til rådighed på finansloven.

Administration

Administration af ordningen foretages af Skattestyrelsen.

Ansøgning

Søg hjælpepakken her: LINK

Klage

Skattestyrelsens afgørelser påklages til Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked.

Klager indsendes til STmaalaarut@nanoq.gl