Fiskeripakken

Omfang

Fiskeripakken er målrettet det kystnære fiskeri og har til formål at yde tilskud til erhvervsfiskere, der indhandler torsk, isede rejser og krabber.

Tilskud til kystnært fiskeri

  • Grønlandske fiskeopkøbere, som eksempelvis Royal Greenland kan indgå administrationsaftale med Naalakkersuisut omkring tilskud til indhandlingsprisen af torsk, isede rejer og krabber.
  • Tilskuddet gør det muligt for den enkelte opkøber at yde et tilskud til den gældende indhandlingspris ved dokumenteret fald i indhandlingsprisen.
  • Dokumenteret fald i indhandlingsprisen afgøres på baggrund af en referanceperiode og skal være på minimum 15 pct., som berettiger til tilskud på svarende til fald i indhandlingsprisen på mellem 15 pct. og 25 pct.

Udbetalt støtte indberettes til Skattestyrelsen.

Retningslinjer

Retningslinjer vedr. fiskeripakken pr. 01. oktober 2020

Virksomheder

Fiskeripakken kan benyttes af privatejede virksomheder og offentligt ejede virksomheder, så længe ydelserne ikke er subsidierede via en servicekontrakt, driftsaftale eller lign.

Ansøger, direktionen og bestyrelsen

Ansøger eller ledende personer i direktion eller bestyrelsen må ikke være dømt for grovere overtrædelse af skattelovgivningen eller for overtrædelse af bestemmelser om økonomisk kriminalitet i kriminallov for Grønland.

Periode

Fiskeripakken en økonomisk tilskudsordning til de omfattede virksomheder i perioden 01. August 2020 til 31. december 2020.

Der kan alene gives tilskud så længe, der er en ikke-disponeret bevilling til rådighed på finansloven.

Administration

Administration af ordningerne foretages af Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked. Landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og Landstingsloven om offentlighed i forvaltningen, gælder for sagsbehandlingen.

Der indgås individuelle administrationsaftaler med den enkelte fiskeriopkøber.

Administrationsaftale

For at indgå administrationsaftale med Naalakkersuisut, skal fiskeriopkøberen rette henvendelse til Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked på isiin@nanoq.glModelaftalen vedr. administrationsaftale vedrørende støtte til det kystnære fiskeri mellem Naalakkersuisut og XX