Aktivitetspakke til turisterhvervet

Omfang

Aktivitetspakke til turisterhvervet er målrettet virksomheder inden for turisme og har til formål at gøre det billigere for herboende at holde ferie i eget land for på den måde at skabe aktivitet i turisterhvervet.

Aktivitetspakken omfatter to ordninger:

Rabat på overnatninger

 • Overnatningssteder, som f.eks. hoteller, Sømandshjem eller vandrehjem m.v., der giver rabat på overnatninger kan få rabatten refunderet hos Selvstyret.
 • Rabatten for overnatning refunderes med op til 500 kr. pr. værelse for én eller flere herboende turister, der overnatter på en privat ferierejse uden for egen bopælsby.
 • Tilskuddet beregnes pr. værelse uanset antallet af personer. Der kan dog maksimalt refunderes 75 pct. af overnatningens samlede pris, og der kan maksimalt opnås tilskud til 7 overnatninger pr. kunde, pr. sted.
 • Ved brug af en agent (fx et rejsebureau), kan agenten ikke rekvirere støtten udbetalt.

Rabat på turistture

 • Turistoperatører, der udbyder oplevelsesorienterede ture, som f.eks. udbydere af turistsejlture, turistflyvninger eller guidede vandre- eller køreture, og som giver rabat på turen kan få rabatten refunderet hos Selvstyret.
 • Der kan søges om rabat på følgende ydelser:
  • sejlture,
  • flyvninger, og
  • ture på land (såsom bus- og vandreture).
 • Der gives ikke tilskud til ordinære rute-, færge- eller taxa-lignende ture. Alle ture skal have samme af- og påsætningssted, men må dog gerne inkludere ophold på land undervejs.
 • Der kan ydes et tilskud på op til 300 kr. pr. passager, dog maks. 30 pct. af prisen. Ved ture med overnatning, er det første dag som tæller.

Ordningerne i aktivitetspakke for turisterhvervet kan kombineres med hinanden og med ordninger i andre pakker.

Udbetalt støtte indberettes til Skattestyrelsen.

Tilskud er skattepligtigt og skal selvangives sammen med virksomhedens almindelige indtægter efter de gældende skatteregler.

Retningslinjer

Retningslinjer vedr. aktivitetspakke til turisterhvervet pr. 30. september 2020

Virksomheder

Aktivitetspakke for turisterhvervet kan benyttes af privatejede virksomheder og offentligt ejede virksomheder, så længe ydelserne ikke er subsidierede via en servicekontrakt, driftsaftale eller lign.

Ejere af personligt ejede virksomheder, som ikke har ansatte, er kun berettiget til at søge, hvis ansøgerens primære indkomst udgøres af overskud fra selvstændigt virke.

Størstedelen af virksomhedens ansatte skal være bosiddende i Grønland.

Ansøger, direktionen og bestyrelsen

Ansøger eller ledende personer i direktion eller bestyrelsen må ikke være dømt for grovere overtrædelse af skattelovgivningen eller for overtrædelse af bestemmelser om økonomisk kriminalitet i kriminallov for Grønland.

Periode

Aktivitetspakke for turisterhvervet indeholder en økonomisk tilskudsordning til de omfattede virksomheder i perioden 25. juni 2020 til 31. december 2020.

Der kan alene gives tilskud så længe, der er en ikke-disponeret bevilling til rådighed på finansloven.

Administration

Administration af ordningerne foretages af Greenland Business A/S. Landstingsloven om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og Landstingsloven om offentlighed i forvaltningen, gælder for sagsbehandlingen.

Der bruges online ansøgningsskemaer og procedure, for at sikre en ensartet og hurtig sagsbehandling.

Ansøgning

Ansøgning foregår på et særligt elektronisk ansøgningsskema, administreret af Greenland Business.

For at ansøge, skal virksomheden oprette en profil i Greenland Business’ ansøgningssystem, hvorefter der kan oprettes en ansøgning ud fra det pågældende skema. LINK

Klage

Greenland Business A/S afgørelser påklages til Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked.

Klager indsendes til Businessmaalaarut@nanoq.gl