Udefrakommende arbejdskraft

I tilfælde af at en erhvervsdrivende i Grønland ikke kan finde hjemmehørende grønlandsk arbejdskraft til en stilling, har arbejdsgiver mulighed for at ansøge om udefrakommende arbejdskraft.

Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af tilgang af arbejdskraft i Grønland sikrer, at den grønlandske arbejdskraft har førsteret til arbejde i Grønland. Derfor har arbejdsgiveren ansvar for at søge kommunen om tilladelse til at ansætte udefrakommende arbejdskraft. Dette gælder for stillinger, hvis varetagelse:

  1. ikke forudsætter faglig uddannelse 
  2. kræver faglig uddannelse svarende til mesterlære, erhvervsfaglig grunduddannelse eller Siamasissumik Tunngaviusumik Ilinniartitaaneq, 
  3. kræver videregående uddannelse som socialpædagog og socialrådgiver og 
  4. kræver videregående søfartsuddannelse

Arbejdsgiverne skal søge om arbejdskraft via www.suli.gl.

Arbejdsgivers ansvar

Når arbejdsgiver har fået tilladelse fra kommunen til at ansætte udefrakommende arbejdskraft og har fundet den rette kandidat, skal borgere fra 3. lande – lande uden for Norden – ansøge Udlændingestyrelsen om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland med henblik på beskæftigelse. 

Reglerne gælder også ved frivilligt og ulønnet arbejde.

Arbejdstagers ansvar

Nordiske borgere kan arbejde i Grønland uden opholds- og arbejdstilladelse, men det er stadig nødvendigt for arbejdsgiveren at have gyldig kommunal tilladelse til at ansætte udefrakommende ansatte, hvis stillingen er omfattet af Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.

Det er udlændingens eget ansvar at få en arbejdstilladelse. Hvis en udlænding arbejder ulovligt i Grønland, kan han/hun udvises af Grønland, og både udlændingen og arbejdsgiver kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland. 

Hvis en udlænding allerede har en opholdstilladelse som familiesammenført, behøver han/hun ikke søge om en arbejdstilladelse for at arbejde i Grønland. 

Grønland og Danmark er adskilte rejseområder. Det betyder, at en opholdstilladelse i Danmark ikke giver en udlænding ret til ophold i Grønland. Tilsvarende giver en opholdstilladelse i Grønland ikke en udlænding ret til ophold i Danmark. 

Det er Udlændingestyrelsen der har den afgørende myndighed i afgørelser om opholds- og arbejdstilladelser. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi samt Politiet er blot høringsparter i sagerne.

Find flere informationer om opholds- og arbejdstilladelser til Grønland her