Suli.gl - hele Grønlands Jobportal

Jobportalen suli.gl er til for alle landets borgere og virksomheder og skal give et godt overblik over, hvilke jobs der er ledige, hvor i landet de er placeret, og hvad der kræves i jobbet.

Jobportalen skal give landets arbejdsgivere et godt overblik over hvilke kompetencer landets ledige har. Som virksomhed har du mulighed for at søge efter bestemte profiler og kompetencer og direkte at kontakte den ledige per mail/besked igennem suli.gl.

suli

Etablering af en offentlig national Jobportal skal især imødegå Grønlands geografi, som kan gøre det vanskeligt at få overblik over, hvor der er ledige jobs, og om der findes grønlandsk arbejdskraft, der kan varetage jobbene. Den er derfor central i forhold til at få løst en række forskellige udfordringer på det grønlandske arbejdsmarked:

  • Sikre formidling af ledige stillinger til ledig hjemmehørende arbejdskraft
  • Formidle de lediges kompetencer til interesserede arbejdsgivere via en CV-database
  • Informere om nye jobtyper fx i væksterhverv, om mobilitetsfremmeydelse, opkvalificering m.v. med relevans for de ledige.
  • Forenkle arbejdsgangen for arbejdsgivere, som søger om tilladelse til at importere arbejdskraft