Mobilitetsfremmende ydelser

Du skal kontakte din lokale Majoriaq for at ansøge om mobilitetsfremmende ydelser.

Ydelsen kan gives som et tilskud til flytning betinget af, at man har et sted at bo på det sted, der flyttes til. 

For at få mobilitetsfremmende ydelse kræver det, at:
  • flytning omfatter personalegrupper, der ikke i forvejen har adgang til at få flytningen betalt.
  • ansøger har underskrevet tilsagn om bolig fra boligselskabet eller har egen bolig på destinationen.
  • flytningen indebærer et accepteret tilbud om permanent beskæftigelse på destinationen.
  • der er tale om dokumenteret efterspurgt arbejdskraft
  • der er mangel på arbejdskraft på destinationen med de efterspurgte kvalifikationer og kompetencer.
For sæsonarbejde i for eksempel fiskeindustrien ydes der kun tilskud til rejse tur/retur. Ved sæsonflytninger ydes der derfor ikke tilskud til flytning af indbo eller andet udover rejseomkostninger, hvorfor kravet om tilknyttet bolig ej heller gælder.