Kompetenceudvikling

”Projekt Kompetenceudvikling for Ufaglærte” (PKU) er en del af Naalakkersuisuts Uddannelsesplan, der blandt andet har fokus på, ”at personer i udsatte erhverv indgår i kompetenceudviklingsforløb for at mindske risikoen for ledighed og samtidig imødekomme efterspørgslen på arbejdskraft inden for væksterhverv som bygge- og anlæg, turisme og råstof samt inden for daginstitutionsområdet i kommunerne”. 

Hovedmålgruppen for PKU-puljen er således ufaglærte, der er ledige eller er beskæftigede i truede erhverv, samt personer med behov for opkvalificering på områder, hvor fremtidig vækst forventes. 

Kompetenceudviklingen sker gennem en vifte af PKU-kurser. For PKU-kurserne gælder, at:

  • PKU-kurserne vil i højere grad gradvist blive udbudt som modulopbyggede kurser, der er kompetencegivende med henblik på en faglig uddannelse. Et forløb vil typisk være på 3-5 moduler af 1-2 ugers varighed.
  • Tilmelding og visitation til PKU-kurser sker gennem det lokale arbejdsmarkedskontor.
  • Samtlige udgifter til PKU-kurser afholdes af Landskassen, herunder også kursusgodtgørelse til kursisterne.