Arbejdsmarked

Med henblik på at styrke den hjemmehørende, grønlandske arbejdskraft arbejder Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi med en række initiativer, som skal være med til at sikre, at både arbejdsgiver og arbejdstager kan finde det rigtige jobmatch i Grønland. 

Andre indsatsområder er sat i værk for at sikre, at den grønlandske arbejdskraft har adgang til uddannelse og den nødvendige opkvalificering, der sikrer at arbejdsstyrken har de rette kompetencer til at varetage opgaver på det grønlandske arbejdsmarked. 

Disse initiativer er endvidere med til at fremme mobiliteten, så arbejdskraften kan rejse derhen, hvor jobbene er.